Visa studentum.se som: Mobil

Senare del av Kandidatprogram för kognitionsvetenskap

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Umeå
Antagningshistorik

Om utbildningen

Hur tänker människor och maskiner? Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt område som knyter ihop datavetenskap, filosofi, lingvistik/språkvetenskap, neurovetenskap och psykologi. Ytterst handlar det om att förstå tänkandets och kunskapens natur utifrån dessa fem ämnen. Genom denna förståelse kommer du vara väl rustad att jobba med uppgifter som kräver att man tar kognition i beaktande, t.ex. med att förbättra användbarhet på olika sätt, design, kommunikation, marknadsföring och forskning.Under utbildningenKognitionsvetenskap handlar om tänkandets och kunskapens natur - hur biologiska och maskinella system tänker och hur kunskapen kan organiseras, användas och utvecklas. Hur får maskiner kunskap? Vad är kunskap och logik? Hur hänger tänkande ihop med språket? Hur möjliggörs tänkande och kunskap i nervsystemet? Hur kan tänkande och kunskap organiseras, användas och utvecklas? Hur fungerar perception, minne, inlärning, språk och problemlösning? Det är exempel på frågeställningar som du kommer att fördjupa dig i under utbildningen.Utbildningen är tvärvetenskaplig och genom att läsa datavetenskap, filosofi, lingvistik/språkvetenskap, neurovetenskap och kognitiv psykologi får du arbeta med kognition utifrån dessa olika perspektiv. Du kommer att få en bra grund för att jobba med arbetsuppgifter som kräver att man anpassar teknik, produkter, information och kommunikation till hur människan faktiskt tänker och fungerar. Du får även en gedigen grund för att gå vidare med utbildning på avancerad nivå och en forskarutbildning.I utbildningen ingår träning i exempelvis grundläggande programmering, experimentella studier av psykologiska fenomen och språkliga analyser. Dessutom får du en unik så kallad samverkansintegrerad utbildning, där du löpande under programmets gång får öva på att beskriva och marknadsföra din kompetens och knyta värdefulla kontakter med personer i arbetslivet.Studera utanför Sverige?Om du vill, kan du även läsa delar av utbildningen utomlands. Du kan resa antingen som utbytesstudent genom något av våra utbytesavtal eller som så kallad free-mover.Efter utbildningenSom kognitionsvetare kan du jobba inom många olika områden. Exempel på områden som kognitionsvetare från Umeå universitet arbetar med är användbarhet, systemutveckling, design, kommunikation, marknadsföring, projektledning, utredning och forskning. Kognitionsvetare från Umeå universitet återfinns på en mängd olika privata företag, men även på olika universitet och på andra myndigheter som t.ex. Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, Bolagsverket, FOI, Regeringskansliet, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. De återfinns även inom flera svenska landsting.Vad en kognitionsvetare kan arbeta medMånga kognitionsvetare från Umeå universitet arbetar specifikt med frågor som rör samspelet mellan människa och teknik, t.ex. spelutveckling, trafiksäkerhet, patientsäkerhet, tekniska hjälpmedel och talsyntes. Här är några konkreta exempel:Användbarhetsdesigner: utveckling av respiratorer för intensivvårdBeteendevetare: trafikpsykologiInformationsarkitekt: på en webbyråManualutformare: för handböckerMinnes- och hälsotestare: t.ex. för att hjälpa stressade individerRehabiliteringskonsult: arbetsskadadeSäkerhetsexpert: på kraftverkWebbredaktör: ett företags hemsidaDrömmar om forskning?Utbildningen kan också vara starten på en forskarkarriär. När du är färdig med utbildningen på kandidatnivå kan du fortsätta med vårt Masterprogram i kognitionsvetenskap. Och efter det kanske även en forskarutbildning? Flertalet kognitionsvetare från Umeå universitet har utbildat sig vidare till forskare och forskar bland annat inom områdena visuell perception, beslutsfattande, medvetande, barns lärande, miljöpsykologi och kemisk överkänslighet.

Så ansöker du

Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett på programmet samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00
Fax 090-786 99 95