Visa studentum.se som: Mobil

Samhällsvetarprogrammet

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Umeå
Antagningshistorik

Om utbildningen

Är du intresserad av de samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga områdena och vill du själv ha ett aktivt inflytande på utformningen av din examen? Samhällsvetarprogrammet ger dig möjligheten att själv påverka din ämneskombination så att du kan sätta en personlig prägel på din utbildning.Under utbildningenSamhällsvetarprogrammet utmärker sig genom en öppen struktur och goda möjligheter att sätta en unik prägel på utbildning och examen.Gemensam programstartEndast den första terminen är gemensam för de studerande på programmet. Den består av introducerande samhällsvetenskapliga kurser (se vidare under "programöversikt") som förbereder inför de fortsatta studierna genom en bred ingång till centrala perspektiv inom samhällsvetenskaperna samt god träning i studieteknik och muntlig och skriftlig framställning.ValfrihetDärefter följer fem terminer med valfria ämnesstudier och en valfri ämnesfördjupning. Ämnesfördjupningen innebär att du läser tre terminer och skriver kandidatuppsats inom ett och samma ämne. Resterande två terminer är valfria och kan inkludera utlandsstudier och/eller en termins studier vid annan fakultet. Som programstudent har du platsgaranti till samhällsvetenskapliga fakultetens kurser, förutsatt att du uppfyller förkunskapskraven för kursen i fråga. Kurser väljs inför varje termin och i samråd med studievägledare om så önskas.ProgramöversiktTermin 1Samhällsvetenskaplig introduktion; Statsvetenskapens grunder; Svensk och internationell ekonomisk historia del 1; Digitaliseringsprocesser i samhället; Introduktion till sociologi; Introduktion till pedagogik; Akademiskt skrivande; Svensk och internationell ekonomisk historia del 2Termin 2-6Valbara kurser inom det samhällsvetenskapliga området:Ekonomisk historia. Företagsekonomi. Informatik. Nationalekonomi. Sociologi. Statsvetenskap. Kulturgeografi. Freds- och konfliktstudier. Pedagogik. Psykologi. Rättsvetenskap A-B. Statistik. Genusvetenskap. En valfri termins studier kan även väljas inom de humanistiska områdena, till exempel Språk. Vetenskapsteori. Idéhistoria.Efter utbildningenProgrammet förbereder för administrativt, utredande och planerande arbete i ett brett spektrum av verksamheter i både privat och offentlig sektor. Samhällsvetare återfinner man på myndigheter, länsstyrelser, skattemyndigheten, verk och departement, men också i privat regi på såväl stora som mindre företag. Programmet förbereder också för vidare studier på avancerad nivå och efterföljande studier på forskarutbildningsnivå.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + för vissa valfria eller valbara kurser och ämnen särskilda behörighetskrav. Du kan välja kurser eller ämnen där endast grundläggande behörighet krävs.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00
Fax 090-786 99 95


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 35 recensioner.
Se alla skolans recensioner