Visa studentum.se som: Mobil

Programmet för internationell kris- och konflikthantering

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Umeå
Antagningshistorik

Om utbildningen

På programmet för internationell kris- och konflikthantering lär du dig om hur olika typer av kriser och konflikter uppstår och hur de kan förebyggas och hanteras. Du studerar olika vägar till konfliktlösning, försoning och återuppbyggnad av samhällen. Med kunskaper om hantering av kriser och konflikter har du en användbar kompetens för arbete i många olika sammanhang - både i Sverige och internationellt.Under utbildningenKriser, konflikter och katastrofer drabbar samhällen världen över. Det kan vara kriser och konflikter som har politiska, ekonomiska och militära orsaker eller kriser som orsakas av naturkatastrofer.I programmet studerar du kriser och krishantering både teoretiskt och i praktiken. Du tränar förmågan att identifiera, strukturera och analysera olika perspektiv på kriser och konflikter. Programmet innehåller specialdesignade kurser inom området kris- och konflikthantering, där du får kunskaper om olika typer av kriser, vad som är viktigt när en kris inträffar samt hur olika aktörer samarbetar för att minska effekterna av en kris.Programmet är mångvetenskapligt, studier från flera olika ämnesområden kombineras. Gemensamt för alla kurser är att de berättar om och ifrågasätter olika perspektiv på viktiga faktorer i arbetet för att förebygga och hantera större kriser och katastrofer.Utbildningen består både av teoretiska kurser och av olika typer av övningar där du får fördjupad kunskap om hur krishantering sker i praktiken. Projektkursen Krishantering i praktiken genomförs i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).Programmets huvudämne är freds- och konfliktstudier, ett aktuellt och viktigt ämne där du studerar och analyserar orsaker till krig och konflikter och förutsättningar för fred. Du får god kunskap om samtida och historiska konflikter i världen, olika typer av hot mot fred och säkerhet, konfliktlösning och vägen mot fred och stabilitet. Du utvecklar din förmåga att analysera och dra slutsatser om vad som händer i omvärlden. Programmet ger dig värdefulla kunskaper om kriser och förändringar i människors livsvillkor som har politiska, ekonomiska eller militära orsaker eller som beror på naturkatastrofer, och öppnar för arbete i olika typer av organisationer både nationellt och internationellt.Läsa utomlands?Termin fem kan läsas utomlands vid något av de partneruniversitet som statsvetenskapliga institutionen och Umeå universitet har avtal med. Flera studenter väljer också att söka MFS- stipendier (Minor Field Studies) i samband med det självständiga arbetet på C-nivå i Freds- och konfliktstudier. MFS-stipendier finansieras av SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) och avser materialinsamling i utvecklingsländer.Efter utbildningenProgrammet förbereder för arbete inom organisationer och myndigheter som arbetar med kris- och konflikthantering i Sverige och i omvärlden. Typiska anställningar bland dem som genomgått programmet är: handläggare/samordnare inom krisberedskap och säkerhet, analytiker/utredare inom områden som omvärldsbevakning, krishantering, och integrationsfrågor, projektering av internationella insatser, arbete med risk- och sårbarhetsplanering i kommuner och länsstyrelser, deltagande i internationella biståndsprojekt och humanitära insatser.Studenter som examinerats från programmet jobbar med olika aspekter av kris- och konflikthantering både på internationell och nationell nivå. Ett flertal arbetar med humanitära insatser och utbildning inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Andra arbetar på Folke Bernadotte Akademin (myndighet under Utrikesdepartementet). FN-organisationer, biståndsorganisationer, Migrationsverket, Försvarsmakten, Polisen, Röda Korset, Räddningstjänsten och Katastrofmedicinskt Centrum vid Umeå universitet är ytterligare exempel på myndigheter och organisationer där studenter med denna bakgrund arbetar. Några arbetar som handläggare på Länsstyrelsernas avdelning för krisberedskap liksom med risk- och sårbarhetsarbeten i kommuner och landsting.Läsa vidareMånga arbetsgivare efterfrågar medarbetare med en examen på avancerad nivå och det är vanligt att studenter från programmet  väljer att läsa vidare på magister- och masternivå. Det är särskilt viktigt om man vill arbeta internationellt. Vid Umeå universitet kan man läsa ett masterprogram som heter Krishantering och fredsbyggande. Det är antingen på 60 eller 120 högskolepoäng (dvs ett eller två år). Inom masterprogrammet finns möjlighet till en termins praktik på en organisation eller myndigheter som arbetar exempelvis inom områdena kris- och konflikthantering och samhällelig rekonstruktion efter kriser och katastrofer.Det finns även möjlighet att själv sätta ihop sin egen master- eller magisterutbildning genom att du söker och läser fristående kurser.En magister- eller masterexamen berättigar också till att söka till forskarutbildningen i Statsvetenskap vid Umeå universitet.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00
Fax 090-786 99 95


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 35 recensioner.
Se alla skolans recensioner