Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogrammet i tillämpad kulturvetenskap

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Umeå

Om utbildningen

Masterprogrammet i tillämpad kulturvetenskap är en tvåårig utbildning som syftar till att ge den studerande breddad och fördjupad kompetens i kulturvetenskap. Utbildningen är en förberedelse för fortsatta akademiska studier på forskarnivå, men förbereder även studenterna inför arbetsliv utanför universitet. Under utbildningen utvecklar studenterna förmågor att omsätta fördjupade kunskaper om teori och metod i kulturvetenskapliga arbeten samt utvecklar kulturvetenskapliga kunskaper för praktiska och arbetsmarknadsanpassade sammanhang. De praktiska delarna av utbildningen handlar om social innovation och social hållbarhet, samverkansprojekt med externa aktörer samt sociokulturella omvärldsanalyser. Teori- och metodfrågor liksom frågor som rör kulturvetenskaplig relevans, problem och möjligheter i dagens samhälle ägnas stor uppmärksamhet. Programmet ingår i utbildningar i etnologi, konst- och bildvetenskap, kulturanalys samt museologi.

Så ansöker du

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 90 hp i något av ämnena etnologi, konst- och bildvetenskap, kulturanalys eller museologi, eller motsvarande, inklusive ett examensarbete om 15 hp. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Examen & Intyg

Masterexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00
Fax 090-786 99 95