Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i statsvetenskap

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
120 hp
Heltid
Antagningshistorik
Kommande starter

Plats & start


Umeå
Höst 2021

Umeå
Höst 2021

Masterprogram i statsvetenskap

Masterprogrammet i statsvetenskap ger dig fördjupade kunskaper om grundläggande statsvetenskapliga frågeställningar, såsom politisk representation, styrning, förvaltning och ledarskap. Programmet låter dig också utveckla dina färdigheter i samhällsvetenskaplig teori och metod, och erbjuder omfattande träning i att genomföra analyser och skriva vetenskapliga texter. Du har också möjlighet att göra praktik eller studera utomlands inom ramen för programmet.Under utbildningenProgrammet kan läsas ett år mot en magisterexamen eller två år mot en masterexamen. I båda fallen ligger tyngdpunkten under den första terminen på fördjupade färdigheter i teori och metod, med statsvetenskapliga analysinriktningar som första kurs följd av två metodkurser som du läser tillsammans med studenter i andra samhällsvetenskapliga ämnen.Under termin två ges två kurser som behandlar frågor om politisk representation och styrning från olika perspektiv, den första handlar om Sverige i EU och den andra om miljö- och naturresursförvaltning i Arktis. Om du läser mot en ettårig magisterexamen skriver du en uppsats istället för att läsa kursen om miljö- och naturresursförvaltning. Om du läser mot en tvåårig masterexamen kan du välja att skriva uppsats istället för att läsa miljö- och naturresursförvaltning.Under termin tre ges två ytterligare ämneskurser. Den första handlar om global och regional styrning, med särskild betoning på flernivåstyrning, och på den andra behandlas ledarskap i offentlig förvaltning, inklusive det offentliga ledarskapets politiska och administrativa funktioner. Under termin tre kan du, istället för en eller båda dessa kurser, välja att göra praktik eller studera utomlands.Den sista terminen skriver du masteruppsats om 30 hp. Om du skrev 15 hp magisteruppsats under termin två räcker det med en masteruppsats om 15 hp under termin fyra, och då finns utrymme att välja en valfri kurs under delar av terminen.Efter utbildningenMasterprogrammet i statsvetenskap förbereder dig för arbete med handläggning, planering och analys. Du kan arbeta på lokal, nationell eller internationell nivå, inom exempelvis offentliga institutioner eller organisationer som arbetar med politiska frågor. Utbildning på avancerad nivå blir allt viktigare, och med gedigen förståelse för viktiga samhällsfrågor i kombination med analytiska färdigheter och god förmåga att uttrycka dig i skrift blir du attraktiv för många arbetsgivare.

Så ansöker du

Kandidatexamen (180 hp) med minst 90 hp i statsvetenskap, alternativt kandidatexamen med 90 hp freds­ och konfliktstudier och minst 30 hp statsvetenskap eller motsvarande. Därutöver krävs En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller om utbildningen ges på svenska).

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00
Fax 090-786 99 95


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 35 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: