Visa studentum.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Masterprogram i krishantering och fredsbyggande

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
120 hp
Heltid
Antagningshistorik
Kommande starter

Plats & start


Umeå
Höst 2020

Umeå
Höst 2020

Masterprogram i krishantering och fredsbyggande

Programmet ger dig fördjupade kunskaper i krishantering och fredsbyggande på internationell och nationell nivå. Perspektivet är osäkra villkor orsakade av kriser, katastrofer och konflikter. Du kommer att lära dig analysera och hantera dessa villkor utifrån kunskaper om krishanteringssystem, rättsliga normer, maktförhållanden och planering inför samhällsrekonstruktion. Du får en omfattande träning i att genomföra analyser och författa vetenskapliga rapporter.Under utbildningenProgrammet kan läsas i ett år mot en magisterexamen eller i två år mot en masterexamen. I bägge fallen påbörjas året med obligatoriska kurser såsom krishantering i jämförande perspektiv, global and regional governance, och reconstruction after crisis and disasters, samt metodkurser som förbereder för arbetet med magister och/eller mastersuppsats.I övrigt finns stora möjligheter att läsa relevanta valbara kurser på avancerad nivå från andra ämnen och institutioner, såväl i Sverige som utomlands. Programmet innefattar också praktikkurser som kan göras vid ett eller två tillfällen under utbildningens gång. Programmet kännetecknas således av stora valmöjligheter, både när det gäller val av kurser, organisering av praktikperioderna och organisering av uppsatsskrivande.Inom ramen för Magister/Masterprogrammet i Krishantering och fredsbyggande kan studenterna genomföra en praktikperiod på 10 veckor (15 högskolepoäng) eller 20 veckor (30 högskolepoäng) under programmets andra termin. Syftet med praktiken är att studenterna ska omsätta kunskaper och färdigheter inhämtade under programstudierna, i praktiskt arbete i nationell eller internationell organisation, som är verksam inom programmets kunskapsområden. Dessutom syftar praktiken till att förbereda för en framtida yrkesroll genom de erfarenheter som nås under praktiken.Programmets praktikperiod som görs under termin två kan också kombineras med magisteruppsatsen och då utgöra ett examensarbete. I det fallet antas praktikorganisationen definiera och föreslå ett projekt som praktikanten kan arbeta med under hela eller delar av perioden och som resulterar i ett examensarbete/magisteruppsats som examineras och seminariebehandlas av Umeå universitet.Möjligheter att göra praktik hos potentiella framtida arbetsgivare är ett viktigt inslag i programmet som uppskattas av både våra studenter och organisationer och myndigheter som tar emot praktikanterna. Studenter från programmet har gjort praktik och i vissa fall därefter fått anställning på exempelvis kommuner, länsstyrelser, större företag, nationella myndigheter och internationella organisationer och NGO:s.Efter utbildningenProgrammet förbereder dig för arbete inom offentliga institutioner på statlig regional och lokal nivå samt i organisationer som arbetar med kris- och konflikthantering. Du kan bland annat arbeta med handläggning, utredning, planering och deltagande i olika slag av insatser inom området kris- och konflikthantering.Antalet internationella insatser i samband med kriser, katastrofer och konflikter har ökat dramatiskt på senare tid och därför behövs det kunnig arbetskraft. Flertalet större internationella organisationer kräver dessutom en universitetsutbildning på avancerad nivå för att anställa.

Så ansöker du

Kandidatexamen (180 hp) på grundläggande nivå med minst 90 hp i freds- och konfliktstudier, alternativt kandidatexamen med 90 hp statsvetenskap och minst 30 hp freds- och konfliktstudier eller motsvarande. Därutöver krävs En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller om utbildningen ges på svenska).

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00
Fax 090-786 99 95


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 35 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: