Visa studentum.se som: Mobil

Socialrätt & dokumentation

TUC Yrkeshögskola
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
12 veckor
Deltid, distans
CSN-berättigad
Distans
Startdatum: oktober 2021 - Distans

Socialrätt & dokumentation

Få kunskaper om civilrättsliga och offentligrättsliga områden som ligger till grund för behandlingsarbetet. En korrekt informationsöverföring mellan yrkesgrupper som arbetar med patienter är avgörande för en god och säker vård. Kursen ger dig de kunskaper som krävs för att tillgodose de krav och förordningar som ligger till grund för dokumentationsarbetet inom vård och omsorg.

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och vill stärka kunskaper inom säker dokumentation- och journalföring.  Du får kompetensen att reflektera över de styrmedel som reglerar relationerna mellan enskilda personer och myndigheter. Du lär dig också om civil och offentlig rätt som har särskild betydelse för behandlingsarbetet, vilket resulterar i att du på ett rättssäkert sätt kan stödja klienter och patienter i deras juridiska process. Vi ger dig även kunskap om vikten av att regelbundet notera olika förändringar och beteenden i observationsscheman, samt dokumentera verksamhet och klienters utveckling för att skapa konsekvens och kvalitet.

Behovet

Behovet av kompetens inom socialrätt och dokumentation finns över hela Sverige inom social omsorg. Lagen kräver att den vård som ges vid en klinik eller ett boende dokumenteras, men den kompetensen finns inte i tillräcklig omfattning, vilket har framkommit i t ex granskningar som utförts av IVO. För att medarbetarna ska kunna utföra regelriktig dokumentation, men även kunna guida patienterna när det gäller de juridiska processerna så krävs kompetens för att kunna tolka och förmedla lagar, samt att kunna upprätthålla behandlingsplaner utifrån gällande förordningar.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat livetillfällen (dessa spelas in och kan ses i efterhand) samt deadlines för uppgifter. Inspelade föreläsningar varvas med livetillfällen ett par gånger i veckan och utöver det tillkommer tid för självstudier.

För mer information om Socialrätt & dokumentation, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

 • Viktiga lagar, Lex Sarah, Lex Maria, nödvärn, nödvärnsexcess, åliggandelagen, sekretess, särskild befogenhet vid statliga institutioner
 • Lagars tillämpning, överklagan och tillsyn
 • Observationsscheman
 • Behandlingsplaner
 • BBIC Socialstyrelsen, styrdokument för att stärka barnperspektivet
 • Journalföring och dokumentation
 • Klientsäkerhet
 • Klientstöd vid tolkning och överklaganden

Ansökan och behörighet

 • Behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper
  Yrkeserfarenhet: att som undersköterska ha arbetat heltid med patientnära arbetsuppgifter under minst 1 år på 100% eller 50% under 2 år.

Urval
Relevant yrkeserfarenhet ger 1 poäng/månad, max 36 poäng (3 år).

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Har du ett speciellt yrke du drömmer om, och är intresserad av den bästa vägen dit? Vi erbjuder flera olika yrkeshögskoleutbildningar, alla i nära samarbete med näringslivet. Börja plugga hos oss och om ett par år har du ett yrke som...


Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Socialrätt & dokumentation

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hamnparken 2
573 35 Tranås

Tel: 0140-44 45 10
www.tucsweden.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,4)
Baseras på 10 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Socialrätt & dokumentation från TUC Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter: