Korta YH-utbildningar

Socialrätt & dokumentation

Längd
30 YH-poäng (12 veckor)
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
26 augusti, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Löpande antagning och kursstart.
Utbildningsform
Distans
Längd
30 YH-poäng (12 veckor)
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
26 augusti, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Löpande antagning och kursstart.
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Socialrätt & dokumentation

Få kunskaper om civilrättsliga och offentligrättsliga områden som ligger till grund för behandlingsarbetet. En korrekt informationsöverföring mellan yrkesgrupper som arbetar med patienter är avgörande för en god och säker vård. Kursen ger dig de kunskaper som krävs för att tillgodose de krav och förordningar som ligger till grund för dokumentationsarbetet inom vård och omsorg.

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och vill stärka kunskaper inom säker dokumentation- och journalföring.  Du får kompetensen att reflektera över de styrmedel som reglerar relationerna mellan enskilda personer och myndigheter. Du lär dig också om civil och offentlig rätt som har särskild betydelse för behandlingsarbetet, vilket resulterar i att du på ett rättssäkert sätt kan stödja klienter och patienter i deras juridiska process. Vi ger dig även kunskap om vikten av att regelbundet notera olika förändringar och beteenden i observationsscheman, samt dokumentera verksamhet och klienters utveckling för att skapa konsekvens och kvalitet.

Behovet

Behovet av kompetens inom socialrätt och dokumentation finns över hela Sverige inom social omsorg. Lagen kräver att den vård som ges vid en klinik eller ett boende dokumenteras, men den kompetensen finns inte i tillräcklig omfattning, vilket har framkommit i t ex granskningar som utförts av IVO. För att medarbetarna ska kunna utföra regelriktig dokumentation, men även kunna guida patienterna när det gäller de juridiska processerna så krävs kompetens för att kunna tolka och förmedla lagar, samt att kunna upprätthålla behandlingsplaner utifrån gällande förordningar.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, och också stort eget ansvar. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat handledningstillfällen och kunskapskontroller. Inspelade föreläsningar varvas med handlednings- och diskussionstillfällen och utöver det tillkommer tid för självstudier.

För mer information om Socialrätt & dokumentation, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

26 augusti, 2024

 • Distans
 • Distans
 • Sista ansökan: Löpande antagning och kursstart.

Utbildningens innehåll

 • LVU, LSU, SOL, LSS, LPT, LRV, ÖRV, Lex Sarah, Lex Maria, nödvärn, nödvärnsexcess, åliggandelagen, sekretess och särskild befogenhet vid statliga institutioner.
 • Agenda 2030 med fokus på mål 3.5 om insatser för att förebygga och behandla drogmissbruk.
 • Lagars tillämpning, inklusive överklagan och tillsyn
 • Observationsscheman
 • Behandlingsplaner
 • Individens Behov I Centrum (IBIC) och Barnens Behov I Centrum (BBIC)
 • Historisk framväxt av juridiska riktlinjer inom det sociala arbetet
 • Journalföring och dokumentation
 • Klientsäkerhet
 • Klientstöd vid tolkning och överklaganden

Ansökan och behörighet

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper
  • Minst ett års yrkeserfarenhet på heltid från patientnära arbete inom vård, omsorg och/eller stöd till personer med funktionsvariationer. Tänk på att ladda upp arbetsintyg när du gör din ansökan.
 • Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval. Urvalet sker utifrån de urvalsgrunder som presenteras nedan och denna process genererar poäng som ökar dina chanser att komma in på utbildningen.

Urvalet görs på det sammanlagda värdet av yrkeserfarenhet.

Yrkeserfarenhet räknas 1 poäng per månad. Max 36 poäng (3 år).

Vid samma poäng sker lottning.

Samarbeten med arbetslivet

Kursen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet och på så sätt representerar utbudet efterfrågan på arbetsmarknaden.

”Utifrån att vårdtagares och brukares rättigheter stärks och förändras, ändras även föreskrifter och lagar. Detta innebär att vi vårdgivare har en juridisk skyldighet att den journalföring och dokumentation vi för följer dessa föreskrifter. I det stora hela är målet med kursen att utifrån denna juridik säkerställa vårdtagare och brukares rätt till en trygg och säker vård med hög kvalitet.”

Peter Engelin, Föreståndare HVB Villa Solås

”En mycket viktig och värdefull kurs. Som föreståndare på HVB-hem vet jag att flera i vår personal kommer att ha stor nytta av denna utbildning. TUCs långa erfarenhet av yrkesutbildningar och nära samverkan med branschen är en bra garant för hög användbarhet och kvalitet.”

Lena Rydman, Behandlingsinsats Vilhelmsro AB

”En fördjupad förståelse av socialtjänstlagen är grunden i allt arbete vi gör, allt från bemötande till en rättssäker dokumentation. För de som väljer att jobba med socialt arbete måste det finnas höga krav på kunskap kring en rättssäkerhet för individen. Den här kursen är därför viktig."

Mikael Grammatico, Fribo

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Socialrätt & dokumentation

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
TUC Yrkeshögskola
Hamnparken 2
573 35 Tranås

TUC Yrkeshögskola

Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med...

Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights