Visa studentum.se som: Mobil

Distanskurs: Musik och drama som verktyg och metod i socialpedagogiskt arbete

Tollare folkhögskola
Sammanfattning
Folkhögskoleutbildning
Distans, Nacka
36 veckor
Deltid, distans
CSN-berättigad
Kommande starter
Distans
2022-09-05 
2023-01-09 

Om utbildningen

Tollare folkhögskola och Kulturama startar nu i samverkan påbyggnadsutbildningen “Musik och drama som verktyg och metod i socialpedagogiskt arbete” där den studerande utvecklar kunskap, färdigheter och kompetens att använda konstnärligt skapande metoder i socialpedagogiskt arbete. Utbildningen sammanlänkar parternas respektive kompetensområden och vilar praktiskt/metodiskt och teoretiskt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med eller fördjupa arbetet med estetiska uttryck som metod inom socialt arbete. Genomgången utbildning syftar till att ge fördjupad kunskap att förstå och kunna använda estetiska uttryck i socialpedagogiskt arbete i livets alla skeden. 

Om utbildningen 

Under utbildningen får du bland annat kunskaper i psykologi, förändringsprocesser, samspelet mellan individ och samhälle. Du får även praktiskt utveckla metoder i de estetiska uttrycken och hur du kan använda dessa i socialt arbete. Musik och drama kan främja livskvalitet och hälsa genom att skapa vitalitet som stärker känslomässig utveckling och social kommunikation. Du kommer även att få viss inblick i behandlingsmetoder och konstnärliga terapier. 

Under utbildningen kommer du att träffa ett flertal lärare med gedigen bakgrund och kompetens inom socialt arbete, pedagogik, konstnärliga uttryck och estetiska lärprocesser. 

Utbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs som en distansutbildning på halvfart med ett antal obligatoriska fysiska träffar. De fysiska tillfällena består av föreläsningar, diskussioner, gruppövningar och redovisningar. Mellan träffarna gör du uppgifter individuellt och i grupp som lämnas in digitalt. Vi arbetar i Googles verktyg Classroom, där du lämnar in dina uppgifter samt håller kontakt med dina lärare. Du får en mejladress som är kopplad till skolan och som även är din inloggningsuppgift till bland annat Classroom. För att delta i utbildningen behöver du tillgång till dator/surfplatta och internetuppkoppling. 

Kursinnehåll

Samhälls- och livsloppsperspektiv på socialt arbete

– Psykologi

–  Sociologi

– Utsatthet, social situation och levnadsvillkor  på grupp och individnivå 

– Empowerment 

– Fysiska och psykiska funktionshinder och psykisk ohälsa

–  Intersektionella perspektiv på socialt arbete

– Kunskaps- och forskningsöversikt

Socialpedagogik

– Socialpedagogik i ett livsloppsperspektiv

–  Grupp och ledarskap

–  Professionellt bemötande och professionsetik

–  Systemteori 

Estetiska uttryck som verktyg och metod

– Estetiska lärprocesser genom konstnärliga uttrycksformer musik och drama

– Att berätta, gestalta och kommunicera med olika formspråk

–  Att skapa och leda estetiska arbetsformer

– Skapande delaktighet, interaktion och utveckling i livsloppsperspektiv

–  Musik och drama som kommunikation, dialog och språk

– Metodik och etik för användning av konstnärliga modaliteter med individer och grupper inom socialpedagogiskt arbete

–  Den musicerande och berättande människan i psykosocialt perspektiv

– Orientering om psykosociala effekter i konstnärliga terapiformer 

– Forskning om kultur och hälsa i socialpedagogiskt perspektiv

Examensarbete 

– Praktiskt och skriftligt examensarbete

Så ansöker du

Du ska under året fylla eller ha fyllt minst 23 år och ha genomgången eftergymnasial utbildning på minst ett år inom socialt arbete och/eller en eftergymnasial utbildning inom musik eller teater. Du bör ha varit ute i arbetslivet några år, gärna inom socialt arbete eller fritidsverksamhet.

Ansökan görs via Schoolsoft. Bifoga dina betyg/utbildningsbevis som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev.

Tollare folkhögskola

Studera i herrgårdsmiljö på Tollare folkhögskola

Tollare folkhögskola ligger i härlig herrgårdsmiljö på Värmdö, en mil öster om Stockholm. Kommunikationerna är goda och det är nära till teatrar, muséer, idrottsarenor, utställningar, biografer med mera. Runt huvudbyggnaden ner mot Skurusundet ligger matsal, gymnastikhall, fotbollsplan, kägelbana och tillitsbana. Tollare...


Läs mer om Tollare folkhögskola och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Tollare folkhögskola


Tel: 08-505 686 00
Fax 08-505 686 50
www.tollare.org