Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Växtodlingsprogrammet

Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Uppsala
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala
Sista ansökan: 2023-04-16
Antagningshistorik

Om utbildningen

Utbildningen innehåller både grundläggande och tillämpade delar. Kunskaper inom ämnesområdet kombineras med vetenskaplig träning och näringslivsanknytning.Kandidatprogrammet syftar till att ge studenterna en grundläggande helhetsförståelse för växtproduktion inom lantbruket samt en fördjupad kunskap inom markvetenskap och växtproduktion. Utbildningens första två år omfattar grundläggande naturvetenskapliga ämnen som kemi, ekologi, geologi, hydrologi, växtfysiologi, genetik, mikrobiologi och markvetenskap som behövs för att förstå marken och växters egenskaper, funktion och samspel. Dessutom ingår grunderna i fältmässig växtproduktion. Under det tredje året läses tillämpade ämnen inom växtproduktion, så som växtskydd, växtodling, vattenreglering, jordbearbetning, växtnäring samt växtproduktionens förutsättningar och påverkan på omgivande miljö.

Så ansöker du

För att bli antagen till växtodlingsprogrammet krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och: -Biologi 2-Fysik 1a, alternativt Fysik 1b1 + 1b2-Kemi 2-Matematik 4alternativt-Biologi B-Fysik A-Kemi B-Matematik D(Områdesbehörighet A11) Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...


Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Tel: 018-67 10 00


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.