Visa studentum.se som: Mobil

Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Genetisk och molekylär växtbiologi

Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Antagningshistorik

Så ansöker du

För att bli antagen till masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion krävs grundläggande behörighet: examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng (hp) särskild behörighet: fördjupning på grundnivå enligt något av följande- 90 hp biologi eller- 60 hp biologi och 30 hp kemi eller- 60 hp lantbruksvetenskap och 30 hp biologi eller- 60 hp trädgårdsvetenskap och 30 hp biologi eller- 60 hp skogsvetenskap och 30 hp biologiKraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidat- examen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen & Intyg

Masterexamen

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...


Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Tel: 018-67 10 00