Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp

Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Alnarp
300 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Alnarp
Sista ansökan: 2023-04-16
Antagningshistorik

Om utbildningen

Utbildningen ger dig en bred kunskapsbas om människa, samhälle, teknik, form och natur. Du lär dig landskapsarkitektens arbetsmetoder och tränar din förmåga att leda och utveckla projekt. Du får öva upp en skicklighet att hantera komplexa situationer inom fysisk planering, gestaltning, förvaltning och projektering. Målet är att du ska kunna arbeta med uppgifter där många olika intressen ska vägas samman till fungerande helhetslösningar. Som landskapsarkitekt lägger du förslag på hur landskap ska se ut, men många gånger handlar det också om att sätta igång, styra och förvalta förändringsprocesser.Under utbildningen kommer du att få öva dig i att välja relevanta arbetssätt för olika situationer och arbetsuppgifter. Ett medvetet kunskapssökande är en viktig del för lyckade projekt. Skissandet är ett av dina viktigaste redskap och ett effektivt sätt att kommunicera med kollegor, beställare och allmänhet.De tre första åren läser du en kombination av kurser som bildar en bas för dina fortsatta studier, till exempel växtkunskap, ekologi, formlära, historia och landskapsanalys. Kurserna varvas med projektarbeten där du använder dina kunskaper i verklighetsförankrade uppgifter. Du avslutar den grundläggande nivån med att göra ett självständigt arbete. De två avslutande åren fördjupar du dig inom design eller planering genom projektarbeten och kurser i teori och metod. I Alnarp kan du välja att läsa fördjupade kurser i design (utformning av park, trädgård, stads- och landskapsrum), planering (fysisk planering, stads- och landskapsutveckling), management (landskapets vård och förnyelse), miljöpsykologi (människans samspel med sin miljö), historia (trädgårds-, park-, stads- och landskapshistoria) samt biotop- och vegetationsgestaltning. Du avslutar den avancerade nivån med att göra ett självständigt examensarbete.

Så ansöker du

För att bli antagen till landskapsarkitektprogrammet, Alnarp krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande:-Matematik 3b alternativt Matematik 3c-Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1 + 1b2, Ke 1)-Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen & Intyg

Landskapsarkitektexamen

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...


Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Tel: 018-67 10 00


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.