Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme

Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala
Sista ansökan: 2023-04-16

Så ansöker du

För att bli antagen till masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering krävs:grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande utländsk examensärskild behörighet: fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande huvudområden/huvudområdesgrupper:ArkitekturLandskapsarkitekturLandskapsplaneringSamhällsplaneringFysisk planering Kultur-, samhälls-, och ekonomisk geografisamten godkänd portfolio enligt instruktionerDen inskickade portfolion bedöms enligt följande kriterier:-Ämnesinriktningens relevans har studenten arbetat med frågeställningar inom landskapsarkitektur?-Nivå på kunskaperna ? har studenten formulerat sin uppgift i ett relevant teoretiskt sammanhang?-Färdigheter har studenten visat förmåga att formulera sin uppgift på ett begripligt sätt, i text och bild?Om portfolion uppfyller ovanstående kriterier anses den sökande behörig, och bedöms ha förmåga att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen av portfolion görs av programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård.Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen & Intyg

Masterexamen

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...


Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Tel: 018-67 10 00


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.