Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Alnarp
300 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Alnarp

Om utbildningen

I utbildningen kombineras vetenskaplig kunskap med praktisk tillämpning. De första tre åren är undervisningen på svenska även om en stor del av kurslitteraturen är på engelska. Du läser en del av kurserna tillsammans med studenter på trädgårdsingenjörsprogrammen. Du får grundläggande kunskaper inom botanik, växtfysiologi, kemi, genetik, marklära, ekologi, växtskydd och växtförädling, men också inom ekonomi, statistik och teknologi. Du får både en orientering och fördjupning inom trädgårdsvetenskap och en helhetsbild av den yrkesmässiga trädgårdsproduktionen. Du får inblick i pågående forskning eftersom många lärare är aktiva forskare och har aktuell kunskap inom nya och spännande områden. Efter tre år har du möjligheten att ta ut en kandidatexamen i biologi eller trädgårdsvetenskap. Under de två sista åren på hortonomprogrammet kan du välja fördjupningskurser inom ämnen som tillämpad växtfysiologi, växtskyddsbiologi, växtförädling och bioteknik eller miljöaspekter av trädgårdsproduktion samt agroekologi. Här är undervisningsspråket oftast engelska. Studier utomlands är möjligt att välja i utbildningen. I slutet av utbildningen gör du ett mastersarbete om 30 högskolepoäng, med möjlighet att fördjupa dig i det område som du är extra intresserad av.

Så ansöker du

För att bli antagen till hortonomprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet,särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11: Biologi 2 Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 Kemi 2 Matematik 4Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser inom områdesbehörigheten.Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som harmotsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet ärockså uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskildbehörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen & Intyg

Hortonomexamen

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...


Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Tel: 018-67 10 00


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.