Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat)

Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Uppsala
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala
Sista ansökan: 2023-04-16
Antagningshistorik

Om utbildningen

Kandidatprogrammet i ekonomi startar med en introduktion där du får bekanta dig med frågor kring jord, skog och miljö. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv får du ett helhetsgrepp om förvaltningen av naturresurserna.Samtidigt får du grunderna inom huvudämnena företags- och nationalekonomi, samt i juridik, matematik och statistik. Inom huvudämnet företagsekonomi behandlar vi allmänna företagsekonomiska frågor och naturresursproblemen ur ett företagsperspektiv. Du får kunskaper om hur framgångsrika företag startas och utvecklas. Samtidigt får du lära dig betydelsen av hur ett företag leds, hur miljöfrågor hanteras och vikten av marknadsföring. Du lär dig även detaljerna i redovisning och kalkylering, som till exempel hållbarhetsredovisning.Inom huvudämnet nationalekonomi analyserar du naturresurs- och de areella frågorna på en övergripande samhällsnivå. Under kurserna kopplar vi teori till aktuella frågor om naturresurser och miljö. Förutom den grundläggande nationalekonomin kan du läsa naturresurs- och miljöekonomi samt jordbrukspolitik och internationell handel, och lära dig mer om värdet av ekosystemtjänster Under en del av studietiden läser du också profilämnen som ger dig som ekonom en unik kompetens inom SLU:s verksamhetsområden, exempelvis ekologi, förnyelsebar energi och skogsbruk. Under de avslutande terminerna fördjupar du dig i det huvudämne du valt - företagsekonomi eller nationalekonomi. Du avslutar utbildningen med att göra ett självständigt arbete.

Så ansöker du

För att bli antagen till kandidatprogrammet Ekonomi - hållbar utveckling krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och:-Matematik 3b/3c-Samhällskunskap 1b/1a1+1a2alternativt-Matematik C-Samhällskunskap AKraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...


Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Tel: 018-67 10 00


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.