Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram

Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Uppsala
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala
Sista ansökan: 2023-04-16
Antagningshistorik

Om utbildningen

Under de två första åren på biologi- och miljövetenskapsprogrammet får du baskunskaper i biologi, kemi, markvetenskap (geovetenskap) och matematik. Föreläsningar varvas med exkursioner och praktiska övningar på laboratoriet. Du får inblick i hur jordbruk, skogsbruk och andra naturresursföretag i Sverige fungerar. Du lär dig också att söka och bearbeta information och att presentera den, både muntligt och skriftligt.Programmet leder till en kandidatexamen antingen i biologi eller i miljövetenskap och du väljer vilket av områdena du vill fördjupa dig inom. Som profilämnen inom biologiinriktningen läser du ekologi, tillämpad naturvårdsbiologi och offentlig naturförvaltning.Inom miljövetarinriktningen läser du kurser som behandlar bl a kretsloppen i naturen och samhället, samt miljöanalys och företagens miljöförvaltning. Du läser också mer matematik i miljövetarinriktningen. Under den senare delen av utbildningen kan du läsa kurser i miljörätt, geografiska informationssystem (GIS) och miljökommunikation eller välja att fördjupa dig i biologi eller miljövetenskap. Du får också möjlighet till praktik ute på arbetsplatser. Kombinationen av ämneskunskaper, praktik och träning i presentationsteknik m m gör dig väl rustad att möta ditt kommande yrkesliv. Du avslutar programmet med att göra ett självständigt arbete (kandidatarbete).

Så ansöker du

För att bli antagen till kandidatprogrammet biologi och miljövetenskap krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:- Biologi 2 - Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + Fysik 1b2 - Kemi 2 - Matematik 4Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. Fler ersättningsmöjligheter finns för kurser inom områdesbehörigheterna.Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...


Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Tel: 018-67 10 00


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.