Visa studentum.se som: Mobil

Instruktörsutbildning i Mindfulness – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR

Sverigehälsan
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Malmö, Stockholm
6 dagar
Heltid
Icke studiemedelsberättigad
14 400 SEK inkl. moms
Svenska
Kommande starter
Malmö
2019-11-28 
2020-06-22  (Svenska)
Stockholm
2020-02-13  (Svenska)
Informationsmöte
2019-12-03
Föreläsning
2019-12-09

Instruktörsutbildning i Mindfulness – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR

Instruktörsutbildning i Mindfulness – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR

Instruktörsutbildning i Mindfulness

Steg 1 i den Certifierade lärarutbildningen i MBSR enligt Center For Mindfulness. Den här certifierade lärarutbildningen i mindfulness vänder sig till dig som vill lära ut och instruera andra både individuellt och i grupp. Mindfulness är ett bra verktyg för att lära människor att hantera oro, ångest och smärta samt att förhålla dig till dina tankar och känslor. Som instruktör i mindfulness får du en grund som du kan använda oavsett vilket yrkesområde du än kommer ifrån.

Utbildningen är både praktisk och teoretisk och ger både kunskap i din egen träning och att lära ut. Kursen är utspridd på sex utbildningstillfällen.

Unikt för kursen till mindfulnessinstruktör hos oss:

 • Håller hög kvalitet genom förankring i och koppling till det evidensbaserade MBSR-programmet.
 • En av Sveriges mest väletablerade lärare i mindfulness och MBSR leder kursen. Katarina Lundblad undervisar sedan flera år både hos oss och på Center for Mindfulness Sweden, CfM-Sweden.
 • Går du denna utbildning och sedan önskar fördjupa dig ytterligare samverkar vi med CfM-Sweden, Camilla Sköld som ger certifierande lärarutbildning i MBSR. CfM-Sweden arbetar för och följer internationella guidelines avseende innehåll och kvalité på lärarutbildning i mindfulnessbaserad metodik.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller vill arbeta med människors utveckling. Deltagare i utbildningen har bl a varit lärare, hr-personal, ledare, behandlare, vårdpersonal, psykologer, läkare, sjuksköterskor, socionomer, personal inom äldrevård, diakoner och präster. Många av våra deltagare går utbildningen för sin egen personliga utvecklings skull.

Utbildningen lär dig att integrera mindfulness i ditt yrkesmässiga möte med klienter, patienter, elever eller personal, både individuellt och i grupp. Utbildningen öppnar upp för ökat fokus, glädje, medkänsla och energi. Som instruktör i mindfulness blir du också bättre på att stanna upp och möta stress, smärta, ångest, nedstämdhet och sorg hos dig själv och andra.

För information kring de olika stegen mot en lärarcertifiering i MBSR, se:
cfms.se – Stegen till Lärarcertifiering

Vår Instruktörskurs är den enda i Sverige där du kan gå vidare till Steg-2 i den internationella lärarutbildningen i MBSR via Center for Mindfulness i USA. Vi har sedan flera år ett samarbete med Center for Mindfulness Sweden.

Upplägg och innehåll

Vi träffas under 6 heldagar, 2+2+2 dagar, varav en dag kommer att vara i tystnad. Programmet är upplevelsebaserat och innehåller bl a kropps­scanning, mindfulnessmeditationer och mindful yoga samt reflektioner i grupp. Mellan varje utbildningstillfälle får du träningsuppgifter, både s k formella övningar och vardagsträning som följs upp vid nästa tillfälle.

Under de första dagarna går vi igenom åttaveckorsprogrammets intention, upplägg och innehåll. Vi tränar praktiskt och introducerar de s k formella övningar och teman, t ex stress, behagliga och obehagliga förnimmelser, stressande möten.

De kommande dagarna fokuserar vi på MBSR-programmets teoribakgrund och koppling till stressmedicinsk forskning, gruppdynamik och kommunikation. Under den tysta dagen får vi möjlighet att fördjupa vårt utövande och stanna i den medvetna närvaron under en sammanhållen heldag.

Mot slutet av utbildningen kopplar vi träningen till vårt yrkesliv och vår vardag.

Den röda tråden i utbildningen är:
– Intention
– Uppmärksamhet
– Attityder

För mer information om Instruktörsutbildning i Mindfulness – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Om kursledaren

Utbildningen leds av Katarina Lundblad certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR vid Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA. Katarina är socionom, meditationslärare, Steg 1- utbildad i kognitiv psykoterapi och är lärare i Mindful Self Compassion, MSC, Självmedkänsla.. Katarina är även utbildad i MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi), Mindful Interpersonal Program och har flera års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation och mindfulness. Katarina har tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar skrivit boken Fri från stress med mindfulness, Mindful Eating, Ät bra, må bra med mindfulness, Compassion, KBT och 99 Berättelser.

Examen & Intyg

För mer information vänligen kontakta skolan.

Kostnader

14 400 kr inkl. moms varav en anmälningsavgift 1400 kr.

Sverigehälsan

Sverigehälsan

Sverigehälsan - landets ledande utbildningar inom hälsa och personlig utveckling

Utveckling börjar ofta med ett litet steg framåt. Med detta väcks lusten att växa, att finna kunskap, inspiration och glädje. Det är vår förhoppning att du bland våra utbildningar och kurser hittar det du söker, oavsett om det gäller nya...


Läs mer om Sverigehälsan och visa alla utbildningar.

Informationsmöte, Föreläsning

Informationsmöte - utbildningar inom friskvård, kost och stress

Informationsmöte i Malmö!

Du är varmt välkommen att vara med på vår informationsträff som kommer att hållas i Sverigehälsans lokaler, Nils Forsbergs plats 3 i Malmö.

Vi kommer att informera om våra utbildningar inför vårterminen 2019. Vi går igenom kursinnehåll, kursernas upplägg och våra olika finansieringsalternativ. Vi kommer också att titta på utbildningslokalerna.

Vi informerar om följande utbildningar:
Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog
Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult
Diplomerad Kostrådgivare

Boka din plats
sverigehalsan.se/seminarer

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2019-12-03    Tid:   16:00 - 17:00

Bonusfamiljer och ombildade familjer med Stina Pettersson från Familjeträdet

Välkommen till året sista kostnadsfria seminarium!

Vi har nu möjligheten att bjuda in er till seminarium kring bonusfamiljer/ombildade familjer med Stina Pettersson frånFamiljeträdet. Seminariet vänder sig till personal inom vård och omsorg, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, behandling, skola och liknande. Familjeträdet är ett företag som har specialiserat sig på att möta bonusfamiljer. Verksamheten har bonusfamiljen och dess utmaningar i fokus.

De svårigheter som en ombildad familj kan uppleva i relationer, kan många gånger utsättas för ”försök” i exempelvis terapi eller behandling. Utan vetskap om vilka mekanismer som en ombildad familj/bonusfamilj påverkas av finns det en risk att man direkt översätter det som fungerar i en intakt kärnfamilj som om det också skulle fungera i en ombildad familj. Detta kan leda till problem i den ombildade familjen om inte behandlaren eller socialarbetaren har kunskap om de speciella strukturer och processer som pågår i en ombildad familj.  Med ombildad familj menar vi, bonusfamilj, familjehem eller familjer med adoptivbarn.

Arbetet utgår från metodenAktivt Ledarskap för Bonusfamiljensom Familjeträdet är metodägare för i Sverige.

Seminariet kommer utgå från följande områden

 • Vad är det för skillnad på styv/bonusfamilj & kärnfamilj
 • Vanliga myter om ombildade familjer VS verkligheten
 • Känslomässigt bagage
 • Hur kan vi hjälpa par förbättra deras relation?
 • Varför är det så svårt att leva i en ombildad familj? (SCARF)
 • Klargörande styvfamiljsrollen
 • Relationen till styvbarnen
 • Vanliga utmaningar och lösningar

Föreläsare:
Stina Pettersson som är socionom och har vidareutbildning inom psykodynamisk terapi (steg 1), KBT – metodik, lösningsfokuserad terapi, kris och sorg samt Motiverande Samtal (MI). Stina har mött unga och vuxna med missbruksproblematik, barn och föräldrar inom skolan och socialtjänsten samt barn, unga vuxna och föräldrar i Familjeträdets regi. Sedan 2012 har Familjeträdet riktat sig till par, enskilda och familjer som har behövt vägledning genom bonusfamiljens snåriga vägar. Stina är även Grundare förBonusmaman Magazine.Ett gratis e-magasin med tonvikt på bonusföräldrar, föräldraskap och relationer.

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2019-12-09    Tid:   09:00 - 12:00

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Instruktörsutbildning i Mindfulness – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Sverigehälsan

Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö


Beställ information

För att få mer information om Instruktörsutbildning i Mindfulness – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 55 recensioner.
Se alla skolans recensioner