Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i genetisk och molekylär växtbiologi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Stockholm
Antagningshistorik

Om utbildningen

Programmet syftar till att ge fördjupad kunskap om växter och växtforskning i ett brett perspektiv. Kurserna berör vikten av växter och växtforskning teoretiskt -inom ramen för miljöskydd, industriell forskning och lagstiftning, men också djupgående praktisk träning i att planera och genomföra växtrelaterade forskningsprojekt. Kursen berör också de möjligheter och risker som finns i och med transgena växter (GMO). Programmet är utformat som ett samarbete mellan Stockholms universitet (SU), Uppsala universitet (UU) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU-Uppsala). Det första året består av 3 obligatoriska kurser. Första kursen, Växternas tillväxt och utveckling, (UU) fokuserar på de mekanismer på molekylär-, cell- och organismnivå som styr olika faser av växters utveckling. Nästa kurs, Växternas mångfald och förädling, ges av SLU och handlar om biodiversitet, växtförädling och jämförande genetik samt biotekniska frågeställningar och bioinformatiska verktyg inom området växtförädling.Kursen Växt-mikrobinteraktioner (SU), fokuserar på växternas interaktioner med sin omgivning, bl.a. fenomenet symbios, samt försvarsstrategier mot angrepp från insekter och mikroorganismer. I denna kurs ingår också ett fem veckors projektarbete. Året avslutas med en valbar/valbara kurser 15 hp.Andra året utgörs av valfria kurser och ett examensarbete på 30, 45 eller 60 hp på valfri inblandad institution.

Så ansöker du

För tillträde till programmet krävs kandidatexamen i biologi, alternativt molekylärbiologi, där biokemi, molekylärbiologi och växtfysiologi om sammanlagt minst 30 hp ingår eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Tel: 08-16 20 00
Fax 08-15 95 22