Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i etologi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Stockholm
Antagningshistorik

Om utbildningen

Etologi är den biologiska vetenskapsgren som utforskar djurens beteende och mastersprogrammet i etologi ger en bred insikt i hela ämnet. Du får studera hur djur kommunicerar och löser konflikter, djursamhällenas sociala uppbyggnad, djurs parbildning och fortplantningssystem och hur konkurrens respektive samarbete kan utvecklas. Vi ger förståelse för beteendets evolution och om funktionen för överlevnad och reproduktion. Vi studerar hur beteendet formas under individens eget liv, från födelse till vuxen ålder, och hur inlärning och erfarenheter påverkar nedärvda beteendemönster för att ge ytterligare anpassningar till den miljö individen lever i.Etologisk kunskap är betydelsefull inom många grenar av biologin. Inom ekologi, evolutionsbiologi och bevarandebiologi utgör djurs beteenden numera ett viktigt studieområde, men etologin har även tillämpningar utanför den vetenskapliga världen. Inom alla de områden där människan använder djur för sin existens eller för sitt nöje behövs kunskaper om beteendet. Inte minst för att djurskyddets krav på etik och välbefinnande hos djuren ska tillgodoses.Studierna i etologiprogrammet omfattar såväl föreläsningar och seminarier som praktiska studier i naturen, i zoologiska institutionens laboratorier eller på vår forskningsstation Tovetorp. Kurserna Djurs kognition (7,5 hp), Etologi II (7,5 hp) och Människans beteende: biologi och kultur (7,5 hp) samt ett examensarbete i etologi om 30-60 hp är obligatoriska moment. Dessutom ingår valbara och valfria kurser om minst 37,5 hp. Programmet förutsätter kunskaper i etologi motsvarande kandidatkursen Etologi I (15 hp). Mastersprogrammet i etologi syftar till att ge förutsättningar för fortsatt verksamhet inom de delar av samhället där aspekter på djurs beteenden är viktiga. Förutom grundforskning på universitet kan etologer arbeta inom t ex husdjursverksamhet, bevarandebiologi, djurparker, läkemedelsindustri och djurskydd.

Så ansöker du

För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i biologi vid Stockholms universitet, vari ska ingå Etologi I 15 hp (BL5013). Engelska B eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Tel: 08-16 20 00
Fax 08-15 95 22


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 15 recensioner.
Se alla skolans recensioner