Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Inga recensioner än

Masterprogram i ekologi och biodiversitet

Stockholms universitet, i Stockholm
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Den biologiska mångfalden på jorden är hotad, och den snabba utrotningen av arter och populationer är ett av de stora problem som mänskligheten står inför idag. Skillnader mellan arter kan förstås i ljuset av evolutionen, delvis som en följd av anpassningar till olika miljöer genom naturligt urval, och delvis som ett resultat av slumpmässiga händelser som t.ex. klimatförändringar. Ekologi är läran om vilka faktorer som påverkar utbredningen och mångfalden av arter, och hur arter är anpassade till sin omvärld genom konkurrens, predation och mutualism. Detta inkluderar studier av individer, populationer, samhällen och ekosystem, i ett försök att förstå de komplicerade nätverken av förhållanden mellan arter, deras miljö och klimatet. Människan påverkar i dag förutsättningarna för många arter, och vi måste förstå faktorer och processer som gör att den biologiska mångfalden minskar och försvinner. Masterprogrammet i ekologi och biodiversitet ger goda möjligheter för studenter att skräddarsy sin utbildning. Ett avslutande examensarbete är obligatoriskt, liksom kurserna, Vetenskaplighet i biologisk forskning och utredning, Evolutionär ekologi samt Biodiversitet: mönster och processer. Studenten kan välja ytterligare kurser, till exempel: Interaktioner i ekologiska samhällen och Molekylär ekologi. Programmet kan ses som en förberedelse för studenter som vill fortsätta till forskarutbildning med ekologisk inriktning i exempelvis ekologi, etologi, populationsgenetik, bevarandebiologi eller systematik. Det är också en utmärkt bakgrund för forskningsadministration, vetenskaplig journalistik, arbete rörande skogs- och jordbruk, fiske och jakt, och för tjänster på myndigheter som arbetar med frågor om bevarande.

Så ansöker du

För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i biologi vid Stockholms universitet vari ska ingå Ekologi II 15 hp (BL5005), alternativt Evolutionsbiologi 15 hp (BL5026). Engelska B eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights