Masterprogram i beräkningsfysik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
Klassrum
120 hp
Heltid
Antagningshistorik
Kommande starter

Plats & start


Stockholm
Höst 2023

Stockholm
Höst 2023

Om utbildningen

Masterprogrammet i beräkningsfysik passar dig som har läst ett kandidatprogram i fysik eller beräkningsteknik och vill lära dig hur man med avancerade numeriska verktyg modellerar fysikaliska fenomen.Syfte och kunskapmålInom detta mastersprogram lär du dig hur du omsätter en matematisk modell av ett fysikaliskt skeende till ett pålitligt datorprogram och sedan analyserar resultaten från dina beräkningar. Inom masterprogrammet läser du kurser i programmering, matematiska och numeriska metoder samt fördjupar dina kunskaper i fysik. Examen och arbetsmarknadDå detta masterprogram bygger på att du har en bakgrund inom fysiken ger det i första hand en färdighet att skapa matematisk-numeriska modeller av komplicerade fysikaliska skeenden. Dina erfarenheter är emellertid bredare än så. Du lär dig att analysera, modellera och med datorprogram beskriva komplicerade skeenden och sedan tolka dina resultat. Detta gör dig till en viktig medarbetare inom såväl den tekniskt naturvetenskapliga medicinska världen inom akademi eller privat industri - som inom bank och försäkringvälden eller offentlig förvaltning. Du har kunskapen att analysera de problem din kommande arbetsgivare ger dig.Innehåll och omfattningUnder det första året studerar du kurser i fysikens matematiska metoder, programmering i högnivåspråk och numeriska metoder. Du fördjupar dig också inom elektricitetsläran och statistisk fysik där du börjar tillämpa dina matematisk-numeriska färdigheter på realistiska problem. I en kurs kallad beräkningsfysik får du sedan lära dig att använda programpaket i form av numeriska bibliotek för att lösa olika fysikaliska problem.Under det andra året ges du tillfälle att fördjupa dig ytterligare inom ett antal fysikämnen som tex teoretisk kemi, den kondenserade materiens fysik eller analytisk mekanik. Du kan också välja numeriska studier av elektromagnetiska eller strömningsmekaniska fenomen. Om du är fascinerad av omfattande beräkningar finns en kurs där man lär sig utnyttja stora parallell datorer.Programmet i beräkningsfysik avslutas med ett mastersarbete omfattande 30 till 60 högskolepoäng. Här får du, stödd av en erfaren handledare från institutionens forskare inom beräkningsfysik, tillämpa dina fysik- och mmodellbyggarkunskaper på realistska problem hämtade från internationellt aktuell forskning. Du kan också välja göra ditt mastersarbete utanför Fysikum och kommer i så fall att ha en handledare från din arbetsplats och en från Fysikum.För mer information kontakta studievägledare: studievagledare@fysik.su.se.

Så ansöker du

För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen, där minst 90 högskolepoäng i fysik ingår. Engelska B eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Tel: 08-16 20 00
Fax 08-15 95 22


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 16 recensioner.
Se alla skolans recensioner