Magisterprogram i demografi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
Klassrum
60 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Stockholm
Antagningshistorik

Om utbildningen

Programmet ges av Sociologiska institutionen. Observera att masterprogrammen på Sociologiska institutionen från och med nu enbart kommer att finnas med i en antagningsomgång. Vill du läsa detta program HT2020 så behöver du söka det i den internationella omgången som öppnar 16 oktober och som har sista ansökningsdag 15 januari 2020.Demografi är det vetenskapliga studiet av befolkningar. Demografins huvuduppgift är att beskriva och analysera befolkningsutvecklingar i olika sociala sammanhang och tidsperioder samt att undersöka orsaker till och konsekvenser av förändringar i befolkningsstrukturer (bl a variationer i åldersspridning och andel kvinnor och män). Demografisk kunskap är väsentlig för samhällsplanering och för förståelse av hur samhällen fungerar. Programmet startar med tre obligatoriska kurser i demografi, där demografiska metoder och demografisk teori inkluderas. De övriga 22,5 poängen kan väljas fritt men 7,5 poäng behöver vara en kurs med demografisk inriktning. Programmet avslutas med en magisteruppsats.Programmets mål är att förbereda studenterna för kvalificerat demografiskt utredningsarbete. Studenterna lär sig att beskriva och analysera befolkningsutvecklingen i olika samhällskontexter och tidsepoker samt förändringarna i befolkningsstrukturen med dess betingelser och konsekvenser som är viktiga för all samhällsplanering och för förståelse för samhällens sätt att fungera.

Så ansöker du

Kandidatexamen i ekonomisk historia, nationalekonomi, kulturgeografi, sociologi, statistik eller motsvarande; Engelska B eller motsvarande.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Tel: 08-16 20 00
Fax 08-15 95 22


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 16 recensioner.
Se alla skolans recensioner