Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Inga recensioner än

Kandidatprogram i Mångfaldsstudier

Stockholms universitet, i Stockholm
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Kandidatprogram i mångfaldsstudier handlar om att omsätta mångfaldsforskningens kunskaper och insikter i kunnande och praktiker och göra dem användbara i mångfaldens vardag och i yrkesliv. Programmet ger en mångvetenskaplig grundutbildning med specifik kompetens för att arbeta med utredningar, policy- och hrfrågor inom näringsliv, myndigheter, organisationer och andra sammanhang. Programmet riktar sig till studenter som är intresserade av mångfald och rättvisefrågor och vill skaffa sig en bred kompetens i området för att aktivt och konkret arbeta med mångfaldsfrågor.Under den första terminen ges en historisk, teoretisk och praktiskt inriktad introduktion till företeelsen mångfald. Denna termin ger således en grundläggande kunskap om mångfald och forskningen inom området. Den andra terminen rör tillämpningar av denna kunskap. Då behandlas Sveriges politiska system ochmångfald som politisk fråga samt mångfaldsfrågor utifrån gällande lagstiftning. Terminen avslutas med en tillämpad kurs som handlar om normkritisk pedagogik.Efter introduktionsåret väljer studenten 90 hp inom något av huvudområdena etnologi, genusvetenskap, historia, religionshistoria eller sociologi.Programmet avslutas med en termin som ger en breddad praktiskt tillämplig kunskap samt en första kontakt med yrkeslivet. Terminen inleds med en kursdel som ger grundläggande kunskaper om kvantitativ metod i praktik och teori. I nästa kursdel repeteras och fördjupas mångfaldsbegreppet samt olika sätt att konkret arbetamed mångfaldsfrågor. Avslutningsvis gör studenterna praktik vid företag, myndighet eller organisation.Programmet leder till en filosofie kandidatexamen inom respektive huvudområde och ger behörighet till studier på avancerad nivå.Programmets värdinstitution är Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Programmet ges i samarbete med Historiska institutionen och Sociologiska institutionen.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet.För studiegång etnologi krävs Engelska B/Engelska 6. För studiegång historia krävs Historia A/Historia 1b alt 1a1+1a2.För studiegång religionshistoria krävs Engelska B/Engelska 6 och Samhällskunskap A/ Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights