Visa studentum.se som: Mobil

Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Stockholm
180 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Antagningshistorik

Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys

Syfte och kunskapsmålProgrammet är avsett för dig som vill ha en solid grund för att arbeta med analyser av företeelser på samhälls-, marknads- eller organisationsnivå och utföra utredningar och undersökningar för att samla in material till dessa analyser. Sociologi är huvudämne i programmet och kan definieras som vetenskapen om människans sociala beteende och relationen mellan människa och samhället. Sociologiska metoder ger dig kvalificerade verktyg för att genomföra analyser.Innehåll och omfattningI programmet läser du först två terminer sociologi (utredningssociologi), därefter två terminer av något annat samhällsvetenskapligt ämne och slutligen en termin tillämpad samhällsanalys och sedan kandidatnivån i sociologi då du bl a skriver din kandidatuppsats. Förutom allmänsociologiska avsnitt har programmets sociologikurser ett starkt inslag av metod och metodanvändning och i samband med det användning av statistikprogrammet SPSS och hantering av Excel för databearbetning och genomförande av en stor sociologisk undersökning. I programmet genomförs också en fullskalig sociologisk undersökning i alla dess faser.Examen och arbetsmarknadProgrammet leder till en kandidatexamen i sociologi. Arbetsområden kan utgöras av att undersöka och analysera olika förhållanden i samhället som t ex arbetsliv, brottslighet, familje- och ungdomskultur, hur dessa fungerar och påverkar människors livsvillkor. Sociologer är verksamma vid många statliga verk och myndigheter som t ex Statistiska centralbyrån, Universitetskanslersämbetet, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet men även vid forskningsinstitut som Institutet för social forskning (SOFI), Age Research Center och Institutet för framtidsstudier. Sociologer finns också i den privata sektorn på marknadsanalysföretag och opinionsundersökningsföretag samt inom kommuner och landsting.

Så ansöker du

Matematik B/Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap A./Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Tel: 08-16 20 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 15 recensioner.
Se alla skolans recensioner