Visa studentum.se som: Mobil

Internationellt masterprogram i konstvetenskap: teknisk konstvetenskap och konstmuseet

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Stockholm
Antagningshistorik

Internationellt masterprogram i konstvetenskap: teknisk konstvetenskap och konstmuseet

Programmet ger dig som student fördjupade empiriska och teoretiska kunskaper inom det konstvetenskapliga huvudområdet med inriktning mot teknisk konstvetenskap, konstmuseets historia och professionella praxis, samt samlingshistoria och arkivkunskap. Genom utformningen av kurser och examinationer utvecklar du din förmåga att förstå och tillämpa den yrkespraxis gällande logistik, ekonomi, juridik och administration som tillämpas i bevarandeinstitutioner och motsvarande där äldre konst omhändertas. Som student på programmet utvecklar du även din förmåga att förstå och tillämpa vetenskapliga undersökningsmetoder gällande konstobjektets material, ålder och kondition, att förstå och tillämpa digitala processer för att tillgängliggöra tekniska forskningsresultat i databaser och motsvarande och rekonstruera/konstruera historiska och/eller aktuella utställningsrum i digital form. Vidare utvecklar du din förmåga att förstå och tillämpa metoder i arkivkunskap och rekonstruktion av historiska konstsamlingar. Programmet har en internationell profil med engelska som huvudspråk och internationell lärarkompetens. Inom programmet finns möjligheter till studier och praktik utomlands, liksom en studieresa. Programmet har en tydlig koppling till såväl forskningsmiljöer intressanta för programmets inriktning som till en nationell och internationell arbetsmarknad. Lärarkompetens från relevanta yrkesområden medverkar i utbildningen. Undervisningen sker till stor del i direkt kontakt med det studerade materialet: i universitetets konstsamling, i laboratorium, i arkiv och i relevanta museimiljöer.Programmet ger kunskaper och färdigheter för verksamhet och arbete på det internationella konstvetenskapliga fältet med tydlig inriktning mot museivärlden, konsthandeln och motsvarande. Det ger formell behörighet till, samt en god kunskaps- och färdighetsgrund för utbildning på forskarnivå.

Så ansöker du

Kandidatexamen inom Konstvetenskap eller motsvarande samt Engelska 6.

Examen & Intyg

Masterexamen

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Tel: 08-16 20 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 15 recensioner.
Se alla skolans recensioner