Visa studentum.se som: Mobil

Ämneslärarprogrammet för 7-9 i biologi, matematik, kemi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Stockholm
300 hp
Startdatum: Höst 2019 - Stockholm

Ämneslärarprogrammet för 7-9 i biologi, matematik, kemi

_________________________________________________Du ansöker direkt till den/de ämneskombination/er du är intresserad av att läsa. Länkar till samtliga ämneskombinationer inom detta program listas nedan._________________________________________________Allmän informationMed inriktning mot arbete i gymnasieskolan tillägnar du dig kompetens att undervisa i två ämnen. Med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 tillägnar du dig kompetens att undervisa i tre ämnen.Som ämneslärare har du ansvar för elevers lärande och utveckling och undervisar i de skolämnen som ingår i din ämneskombination. Inriktning mot gymnasieskolan ger även möjlighet att få behörighet att undervisa i årskurs 7-9.Innehåll och uppläggDe tre första åren läser du kurser i dina ämnen. De två sista åren läser du utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning samt skriver ett självständigt arbete i ämnesdidaktik om 30 hp. Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK, är kurser om sammanlagt 60 hp som är obligatoriska för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Kurserna för blivande ämneslärare behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv, ledarskap, bedömning och betygsättning, lärandeteorier och specialpedagogik.Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp är en viktig del av utbildningen. Under din VFU medverkar du i undervisningen och deltar i lärares övriga arbetsuppgifter. Innan du kan genomföra din VFU är du skyldig att begära ett registerutdrag hos polismyndigheten. ExaminaÄmneslärarexamen (avancerad nivå)Masterexamen (avancerad nivå)Kandidatexamen (grundnivå)________Samtliga ämneskombinationer inom detta program listas nedan.________Om du har frågor är du välkommen att kontakta studievägledare på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, studievagledning@mnd.su.se

Så ansöker du

Engelska B, Samhällskunskap A, Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Biologi 2, Kemi 2, Fysik 2 och Matematik 4.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Tel: 08-16 20 00


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(4,0)
Baseras på 15 recensioner.
Se alla skolans recensioner