Visa studentum.se som: Mobil

Ämneslärarprogrammet i dans inr street

Stockholms konstnärliga högskola
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
300 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Stockholm

Om utbildningen

Ämneslärarprogrammet riktar sig till dig som vill undervisa i dans som konstnärligt ämne inom gymnasieskolan och som tycker det är spännande och stimuleras av att arbeta med unga människor.På SKH utbildar vi självständiga ämneslärare med stark förankring i både konst och vetenskap. Fokus i utbildningen är därmed kombinationen av dans som konstform, pedagogik och didaktik samt kurser med inriktning mot skolan.Att vara ämneslärare i dans handlar i första hand om att vara lärare. I arbetet som lärare får du förmånen att följa och bidra till unga människors utveckling, skapa förutsättningar för deras lärande och möjlighet att växa som individer. Läraryrket är spännande och komplext och innebär att du utvecklar din kompetens inom dina ämnen och som lärare i det dagliga mötet med elever.I utbildningen kombinerar vi kurser i dans och koreografi med kurser som förbereder dig för rollen som gymnasielärare. Dans är ditt förstaämne och du väljer även ett andra undervisningsämne som gör att du får en bredare kompetens. Detta andraämne läser du på Stockholms konstnärliga högskola (SKH) eller hos vår samarbetspartner Stockholms universitet. Du får en god grund för ett framtida yrkesliv inom gymnasieskola och närliggande fält.En stor del av utbildningen består av kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna, till exempel pedagogik och didaktik, och verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga praktik. Det innebär att du under dina studier både får träna dig i att undervisa i dans och att skriva och diskutera om bland annat dans, koreografi, pedagogik, skola och samhälle. Ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv löper som en röd tråd genom utbildningen.Du fördjupar dig också inom koreografi, i en vald dansgenre som är din huvudinriktning, och i andra dansgenrer som du väljer själv. Det innebär att du utvecklar dina danstekniska och koreografiska färdigheter, arbetar med kroppsliga och estetiska uttryck och fördjupar din konstnärliga förmåga.Utbildningen är 5-5,5 år, vilket motsvarar tio eller elva terminer (beroende på vilket andra skolämne du väljer). Du inleder dina studier med ämnet Dans vid Stockholms konstnärliga högskola. Under termin 14 och 810 blandas ämnet Dans med kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna och VFU. Under termin 57 läser du Dans med fördjupning i koreografi vid SKH eller ett annat skolämne vid Stockholms universitet. Om du väljer att läsa Svenska eller Samhällskunskap som ett andra skolämne innebär det att du läser ytterligare 30 högskolepoäng, dvs en elfte termin.Målet är att du ska få de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna undervisa i och bidra till elevers kunskapsutveckling i dans och i ett annat ämne på gymnasiet. Men du ska också ha den självständighet som krävs för att kunna påverka och bidra till en utveckling av skolan

Så ansöker du

Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå Särskild behörighet: godkänt behörighetsprov inom sökt dansgenreVid antagning till det andra ämnet prövas om du uppfyller särskild behörighet för det ämne du vill läsa.

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen

Stockholms konstnärliga högskola

Välkommen att söka till Stockholms konstnärliga högskola (SKH); en inspirerande och utmanandeutbildningsmiljö där du som student lägger grunden för ett hållbart och självständigt konstnärskap i en föränderlig omvärld. Som student möter du en unik sammansättning av konstnärliga utbildningar samtidigt som...


Läs mer om Stockholms konstnärliga högskola och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Stockholms konstnärliga högskola

Valhallavägen 189
115 53 Stockholm

Tel: 08-49 400 00