Visa studentum.se som: Mobil

Uthålligt skogsbruk på din mark

Sommenbygdens folkhögskola
Sammanfattning
Folkhögskoleutbildning
Distans
2 terminer
Deltid
Icke studiemedelsberättigad
Startdatum: 2021-02-27 - Distans
Sista ansökan: 2021-02-01

Uthålligt skogsbruk på din mark

Uthålligt skogsbruk på din mark

Distanskurs Uthålligt skogsbruk på din mark, två terminer

Uthålligt och småskaligt skogsbruk innebär att hänsyn tas till alla skogens egenskaper, dvs. inte bara virkestillgångar för industrin, utan också växt- och djurliv, vattenkvalitet, klimatpåverkan och andra värden som skogen har för människor. Denna distanskurs på deltid (25%) riktar sig till dig som äger en mindre skog och vill lära dig dess ekosystem och bästa vis att bruka den uthålligt.

Kursens teoretiska kunskaper i ekologi, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och olika brukningsmetoder ur ett historiskt perspektiv läses in på egen hand. Skogsvårdslagens grunder ska också läras in.

Under fem helgträffar fördelade över vår och höst besöker deltagarna småskaligt brukade skogar i Östergötland och Småland och får lära sig att planera skogsuttag, se pågående skogsarbeten som utförs per hand eller med småskaliga maskiner och känna igen de viktigaste signalerna på höga naturvärden som ska tas hänsyn till vid avverkningar eller annan förvaltning av skogen. Deltagarna uppmärksammas samtidigt på de andra ekonomiska värden än virket som skogen kan ge: jakt, bär och svamp, ekoturism. 

Kursen bedrivs genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

För den som vill kan distanskursen kompletteras med ytterligare några dagars kurs för att ta motorsågskörkort.

Kursinnehåll

Kursinnehåll småskaligt skogsbruk (med reservation för ändringar)
På varje träff ingår kursmoment i fält. Inför träffarna ska material till träffen läsas in på egen hand.

Block 1 Skogsbruket 

Introduktion till skogens ekologi. Störningsregimer, Skogsbrukets historia. Skogens olika värden – ekonomiska, ekologiska och sociala. Besök i Lysings urskogsreservat. Vad är en äkta urskog? Besök i olika naturliga vegetationstyper. Fältbesök i olika typer av skog och i skog som brukats på olika vis. Träff med en skogsägare som brukar sin skog småskaligt och uthålligt. Deltagarna berättar om sina skogsinnehav för varandra.

Block 2 Avverkningsmetoder

Skogsstyrelsens syn på hyggesfritt. Teori, besök i försöksytor och praktiska övningar. Lagstiftning och annan reglering kring hänsyn i skogsbruket. Olika avverkningsmetoder. För- och nackdelar med hyggesfritt skogsbruk jämfört med andra metoder.

Block 3 Ekonomi

Ekonomi i skogsbruket, förädling, produkter, användningsområden. Alternativ till förädling inom etablerad storskalig industri. Träff med entreprenör. Ägande genom allmänning eller enskilt. Besök i Lysings Häradsallmänning för att titta på konventionellt storskaligt skogsbruk. Hur hållbart är det?

Block 4 Naturnära skogsbruk, praktiska tillämpning i olika skogar

Djupdykning i hyggesfritt skogsbruk. Från frö till skörd, alla moment, Varje deltagare undersöka sin egen skogs historia och värden. Besök på Månsabola, historiskt brukande och skogsbete. Examination: Skötselplan för den egna skogen.

Block 5 Vattenvård, höga naturvärden

Identifiering av kulturspår i skog, hänsyn till fornlämningar i skogsbruket. . (klimatförändring, utdikning, övergödning, försurning, gifter, Rödlistade arter, signalarter, habitatarter. Fågel- och djurliv. Bedöma olika skogsytors kvaliteter utifrån naturvärde respektive virkesproduktion. Natura 2000 och andra former av naturskydd.

Under en extra helg (eller dagar i anslutning till de andra helgerna): motorsågskurs vid Sjögetorp för den som vill.

För mer information om Uthålligt skogsbruk på din mark, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Antagningsvillkor

Du ska vara minst 18 år.
Kursen utgår från att du har egen skog eller tillgång till en skog att planera och resonera omkring. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator med webbkamera.

Gör din ansökan direkt på distanskursens sida via Sommenbygdens folkhögskolas hemsida!

sommenbygdensfolkhogskola.se

Examen & Intyg

Efter slutförd kurs och godkända arbetsuppgifter får du ett intyg.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du står själv för resor, mat och boende. Du förväntas också ha lämplig klädsel för uteverksamhet.

Sommenbygdens folkhögskola

Sommenbygdens folkhögskola

Välkommen till Sommenbygdens folkhögskola!

Sommenbygdens folkhögskola i Tranås passar dig som vill skaffa grundläggande behörighet för högre studier, men också dig som redan har en utbildning men nu vill vidareutbilda dig eller byta bana i livet. Skolan är politiskt och religiöst obunden och välkomnar deltagare...


Läs mer om Sommenbygdens folkhögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Uthålligt skogsbruk på din mark

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Sommenbygdens folkhögskola

Ydrevägen 13
573 35 Tranås

Tel: 0140-659 60
Mobil 072-5898510
Fax Nej
www.sommenbygdensfolkhogskola.se


Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Uthålligt skogsbruk på din mark från Sommenbygdens folkhögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,6)
Baseras på 43 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: