Visa studentum.se som: Mobil

Specialistutbildad undersköterska/stödassistent välfärdsteknologi

Skövde Yrkeshögskola
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans
1 år
Deltid
Studiemedelsberättigad
Specialistutbildad undersköterska/stödassistent välfärdsteknologi

Specialistutbildad undersköterska/stödassistent välfärdsteknologi

Vidareutbildning med inriktning välfärdsteknologi - för dig som är undersköterska eller stödassistent

Öppet för efteransökan till 2 augusti


Specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknologi är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet som ser att användningen av välfärdsteknologi inom vård och omsorg väntas öka kraftigt.

Ingen yrkeserfarenhet från vård och omsorg krävs för att söka utbildningen - du kan börja direkt efter studenten från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram (se mer om särskilda förkunskapskrav nedan). 

Du är med och utvecklar vården och omsorgen!  

Det innebär bland annat att leda, handleda och stödja vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga gällande välfärdsteknologi.

Utbildningen ges på distans och pågår under ett år på halvfart (50%). Upplägget av utbildningen underlättar möjligheten att kombinera studier med arbete. Skövde Yrkeshögskola har stor erfarenhet av att erbjuda yrkeshögskoleutbildningar per distans. 

Centralt belägen skola

Skövde Yrkeshögskola är beläget centralt i Skövde med gångavstånd till buss- och tågstationen Resecentrum. Skövde är centralort i Skaraborg med stor daglig in- och utpendling vilken underlättas av Skövdes placering mitt i Skaraborg utmed Västra Stambanan och nära E20. Det är därför mycket lätt för studerande från olika delar av landet att ta sig till Skövde i samband med distansutbildningens närträffar som bedrivs i Skövde Yrkeshögskolas lokaler eller i närbelägna externa lokaler. 

Vad är välfärdsteknologi?

Välfärdsteknologi definieras som ”kunskapen om och användande av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga.” (Vision e-hälsa 2025, beslutad gemensamt av regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL). 

Regeringen och SKL har 2015 ställt sig bakom en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till år 2025 - Sverige ska blir bäst i världen! "År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och och delaktighet i samhällslivet."

SKL skriver vidare: "Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället. Konceptet trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik inkluderar bland annat digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt samt övriga e-tjänster som ger mervärde."

Myndigheten för delaktighet skriver: "Trygghetslarm, robotar, sensorer och e-hemtjänst är exempel på digital teknik och digitala tjänster inom välfärdsteknologin. [---] Utbudet av digitala tjänster och digital teknik ökar i snabb takt och det är en utmaning för kommunerna att implementera dessa som en naturlig del i sina verksamheter. Regeringen har bestämt att öka takten när det gäller digitalisering inom socialtjänsten och hemsjukvården i kommunerna."

Arbetslivets kompetenskrav

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser (på fördjupad nivå) för att:

  • Tillämpa fördjupade kunskaper och färdigheter om välfärdsteknologi för att ge teknikstöd till vård och omsorgsverksamhetens målgrupper
  • Arbeta utifrån lagstiftning, förordningar och föreskrifter som reglerar välfärdsteknologiområdet
  • Arbeta utifrån etik och värdegrund inom vård och omsorg kopplat till välfärdsteknologi och teknikutveckling
  • Tillämpa fördjupade kunskaper och färdigheter i ledarskap och handledning för att leda, handleda och stödja vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga
  • Tillämpa evidensbaserat förhållningssätt vid dokumentation och personcentrerad kvalitets- och metodutveckling
    • Reflektera över och värdera den egna arbetsinsatsen ur ett salutogent perspektiv

Så ansöker du

Dessa förkunskaper behöver du

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
  • Lägst betyg E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad 

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola erbjuder i nuläget åtta yrkeshögskoleutbildningar inom vård & omsorg, vårdadministration samt samhällsbyggnad och teknik. Vi erbjuder också enstaka kurser. Vi satsar på flexibilitet. Hos oss har du som vuxenstuderande stora möjligheter att påverka dina studier. Flera av utbildningarna bedrivs på...


Läs mer om Skövde Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Skövde Yrkeshögskola

Skövde kommun
Regementsgatan 7
541 83 Skövde

Du kanske också är intresserad av: