Korta YH-utbildningar

Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom

Längd
40 Yh-poäng
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
40 Yh-poäng
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Vill du veta mer?

Om utbildningen

Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom

Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom

Du har nu möjlighet att söka kursen Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom som är en del av yrkeshögskoleutbildningen Demensspecialiserad undersköterska. Kursen genomförs på tom plats och startar den 28 augusti med sista ansökan den 6 augusti.

Kursen ger fördjupade kunskaper om miljön och hemmets betydelse för ett värdigt liv och
välbefinnande för personen med demenssjukdom. Du får också fördjupade kunskaper om
miljöns betydelse vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). I kursen lär du dig att tillämpa personcentrerad vård och omsorg utifrån ett funktionsbevarande förhållningssätt samt hur en tydliggörande miljö kan anpassas till personer med demenssjukdom. Kursen ger dig också kunskap om välfärdsteknologins användbarhet inom demensområdet.

Studieform

Utbildningen bedrivs på deltid och distans, med tre närträffar. Dessa sker den 5/9, 14/11 samt 30/1. Närträffarna genomförs i Skövde yrkeshögskolas lokaler. Kurstid: 230828 – 240329.

Varje närträff innehåller föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via en lärplattform. Som studerande behöver du vara
aktiv deltagare på lärplattformen. I utbildningen används verktyg som till exempel diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet.

I samband med att utbildningen startar kommer du bjudas in till en introduktionsträff.
Kursen ges på svenska men engelsk litteratur/artiklar förekommer.

Så ansöker du

Vilka förkunskaper behöver du?

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
  • Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande
  • Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande

Arbetslivserfarenhet skall styrkas med tjänstgöringsintyg där det framgår inom vilken verksamhet, hur länge och i vilken omfattning du arbetat.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt för litteratur.

Examen & Intyg

Utbildningen ger ett utbildningsbevis.

Skövde Yrkeshögskola
Skövde kommun
Wennerbergs gata 2
541 50 Skövde

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola erbjuder i nuläget åtta yrkeshögskoleutbildningar inom vård & omsorg, teknik och tillverkning samt samhällsbyggnad och teknik. Vi erbjuder också enstaka kurser. Vi satsar på flexibilitet. Hos oss har du som vuxenstuderande stora möjligheter att påverka dina studier. Flera av utbildningarna...

Läs mer om Skövde Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights