Korta YH-utbildningar

Kvalitet och utveckling inom demensområdet

Längd
20 Yh-poäng
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
20 Yh-poäng
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Vill du veta mer?

Om utbildningen

 Kvalitet och utveckling inom demensområdet

Kvalitet och utveckling inom demensområdet - Kort YH

Du har nu möjlighet att söka kursen Kvalitet och utveckling inom demensområdet som är en del av yrkeshögskoleutbildningen Demensspecialiserad undersköterska. Kursen genomförs på tom plats och startar den 28 augusti med sista ansökan den 6 augusti.

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter om evidensbaserad praktik, kvalitetsbegrepp och metoder för att kunna arbeta med kvalitet och utveckling inom demensområdet. Du lär dig använda ett kritiskt förhållningssätt samt hur du kan reflektera och värdera den egna arbetsinsatsen. Kursen ger dig också kunskap för att kunna ta del av det aktuella forskningsläget inom demensområdet. 

Studieform

Utbildningen bedrivs på deltid och distans, med två närträffar. Dessa sker den 4/9 och 13/11. Närträffarna genomförs i Skövde yrkeshögskolas lokaler. Kurstid: 230828 – 231215. 

Varje närträff innehåller föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via en lärplattform. Som studerande behöver du vara aktiv deltagare på lärplattformen. I utbildningen används verktyg som till exempel diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet.

I samband med att utbildningen startar kommer du bjudas in till en introduktionsträff. 

Kursen ges på svenska men engelsk litteratur/artiklar förekommer.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt för litteratur.

Så ansöker du

Vilka förkunskaper behöver du?

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
  • Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande
  • Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande

Arbetslivserfarenhet skall styrkas med tjänstgöringsintyg där det framgår inom vilken verksamhet, hur länge och i vilken omfattning du arbetat.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Examen & Intyg

Utbildningen ger ett utbildningsbevis. 

Skövde Yrkeshögskola
Skövde kommun
Wennerbergs gata 2
541 50 Skövde

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola erbjuder i nuläget åtta yrkeshögskoleutbildningar inom vård & omsorg, teknik och tillverkning samt samhällsbyggnad och teknik. Vi erbjuder också enstaka kurser. Vi satsar på flexibilitet. Hos oss har du som vuxenstuderande stora möjligheter att påverka dina studier. Flera av utbildningarna...

Läs mer om Skövde Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights