Visa studentum.se som: Mobil

Bygg- och anläggningsledare

Skövde Yrkeshögskola
Sammanfattning
Yh-utbildning
Skövde
2 år
Heltid
CSN-berättigad

Bygg- och anläggningsledare

Nyhet- start augusti 2020. Öppet för  efteransökan till 2 augusti!

I bygg- och anläggningsbranschen i hela Sverige (inklusive Skaraborg) finns en mycket stor efterfrågan på kompetent personal till pågående och kommande projekt. Bygg- och anläggningsledaren är en mycket viktig arbetsledande tjänstemannaroll på byggarbetsplatsen.

Bygg och anläggningsledaren har en central roll i att säkerställa att arbetet förflyter enligt plan, på ett kvalitets- och arbetsmiljösäkert sätt, inom givna kostnads- och tidsramar. Att utbilda sig till Bygg- och anläggningsledare inom yrkeshögskolan (YH) innebär förutsättningar att kombinera teori och praktik.

Utbildningen innehåller utöver de mer teoretiska skolförlagda delarna också LIA-kurser (lärande i arbete) på en arbetsplats. På LIA-platsen omsätts teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Skolans nära samarbete med branschen gör att utbildningen innehåller det som krävs för att verka i yrkesrollen och blir anställningsbar i rollen direkt efter avslutad utbildning.

Arbetslivets kompetenskrav

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med den lokala bygg- och anläggningsbranschen i Skaraborg, för att motsvara de kompetenskrav som finns i verksamheterna. Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:

  • Självständigt kunna leda verksamheten mot uppsatta projektmål
  • Känna till olika ledarskapsteorier och fungera  som en ledare på byggarbetsplatsen
  • Kunskap om förståelse för lagar/avtal/regler/bestämmelser som rör byggprocessens olika skeden
  • Kunskap om ritningslära och konstruktion
  • Kunskaper om mätteknik och geoteknik
  • Förståelse för produktionsekonomi - kunna upprätta kalkyler och utföra ekonomiska beräkningar
  • Produktions- och tidsplanering - kunna planera och leda arbetet på ett effektivt sätt
  • Arbetsmiljöansvar - kunna leda systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Förmåga att arbeta med system för kvalitetssäkring
  • Kunna nyttja digitala verktyg för att effektivisera arbetsflöden och optimera produktionen.

Så ansöker du

Läs mer på vår hemsida!

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola erbjuder i nuläget åtta yrkeshögskoleutbildningar inom vård & omsorg, vårdadministration samt samhällsbyggnad och teknik. Vi erbjuder också enstaka kurser. Vi satsar på flexibilitet. Hos oss har du som vuxenstuderande stora möjligheter att påverka dina studier. Flera av utbildningarna bedrivs på...


Läs mer om Skövde Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Skövde Yrkeshögskola

Skövde kommun
Regementsgatan 7
541 83 Skövde

Du kanske också är intresserad av: