Visa studentum.se som: Mobil

Äldrespecialiserad undersköterska

Skövde Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans
2 år
Deltid
Studiemedelsberättigad
Äldrespecialiserad undersköterska

Äldrespecialiserad undersköterska

Bli äldrespecialiserad undersköterska - en distansutbildning för dig som vill vara med och utveckla äldreomsorgen!

Äldrespecialiserad undersköterska är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Det är en utbildning för dig som vill vara med och utveckla äldreomsorgen! Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet. Du pluggar på distans på halvtid (50%) under två år.

Få breda och djupa kunskaper om äldreomsorg

Utbildningen ger både breda och djupa kunskaper och du kommer att spela en viktig roll i framtidens äldreomsorg! Utbildningen, som pågår under två år på halvfart, ger yrkeshögskoleexamen. Upplägget av utbildningen underlättar möjligheten att kombinera studierna med arbete.

”Behovet av utbildad personal inom vård och omsorg är stor och för att vi ska kunna behålla de vi har och locka fler så behövs flera olika utmaningar för dem. En sådan kan vara att vidareutbilda sig inom sitt yrke, att gå en specialistutbildning”

Agneta Johansson, Enhetschef, Skara kommun

Studieform

Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt tio närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan exempel innehålla föreläsningar, studiebesök, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Du är en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen varje vecka. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns. 

Webbaserad utbildning

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs god datorvana. Du ska ha tillgång till dator med kamera, mikrofon och internet.

Efter din utbildning 

Efter avslutad utbildning ska du kunna använda ett flexibelt och personcentrerat arbetssätt. Du blir en viktig resursperson som stödjer vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga. Du får en viktig roll i att utföra och medverka i kvalitets- och utvecklingsarbete inom äldreomsorgen. 

Centralt belägen skola 

Skövde Yrkeshögskola är belägen centralt i Skövde med gångavstånd till buss- och tågstationen Resecentrum. Skövde är centralort i Skaraborg med daglig stor in- och utpendling vilken underlättas av Skövdes placering mitt i Skaraborg utmed Västra Stambanan och nära E20. Det är därför mycket lätt för studerande från olika delar av landet att ta sig till Skövde i samband med distansutbildningens närträffar som bedrivs i Skövde Yrkeshögskolas lokaler eller i närbelägna externa lokaler.

Så ansöker du

Förkunskaper du behöver:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande.
- Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande.

Kontakta skolan för information om hur du ansöker! 

LiA - Lärande i Arbete

Kvalitetsarbete på ordinarie arbetsplats istället för LIA

I utbildningen gör du ett kvalitetsarbete på din ordinarie arbetsplats (eller på en fältstudieplats om du idag inte arbetar inom äldreomsorgen). LIA (lärande i arbete) ingår inte i utbildningen.

Examen & Intyg

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN. Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde, samt till och från LIA-platser. Litteraturkostnader tillkommer.

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola erbjuder i nuläget åtta yrkeshögskoleutbildningar inom vård & omsorg, teknik och tillverkning samt samhällsbyggnad och teknik. Vi erbjuder också enstaka kurser. Vi satsar på flexibilitet. Hos oss har du som vuxenstuderande stora möjligheter att påverka dina studier. Flera av utbildningarna...


Läs mer om Skövde Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Skövde Yrkeshögskola

Skövde kommun
Regementsgatan 7
541 83 Skövde

Kursinnehåll

Intressanta kurser som ger bredd

I utbildningen ingår följande kurser:

Hälsa och ohälsa hos äldre,       60 yhp

Kommunikation och samtal,      20 yhp

Leda och handleda,                     20 yhp

Palliativ vårdfilosofi,                    20 yhp

Välfärdsteknologi,                        20 yhp

Kvalitetsarbete,                            40 yhp

Examensarbete,                           20 yhp

Sammanlagt 200 YH-poäng

Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.