Visa studentum.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
Klassrum
60 hp
Heltid
Antagningshistorik

Om utbildningen

Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom är en utbildning på avancerad nivå. Programmet innehåller teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med huvudområdena Omvårdnadsvetenskap samt Medicinsk vetenskap. I utbildningen ingår forskningsförberedande kurser som du avslutar med ett examensarbete för att uppnå din yrkesexamen som specialistsjuksköterska. Programmet ger dig också behörighet att fortsätta mot masterexamen i Omvårdnadsvetenskap. Det finns även möjligheter att fortsätta med forskarutbildning inom huvudområdet. VFU:n är i huvudsak förlagd till Region Örebro län och länets kommuner inom områdena barnsjukvård, barnhälsovård och elevhälsa. Efter specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom kan du arbeta som barnsjuksköterska på sjukhus, som sjuksköterska inom barnhälsovård eller som skolsköterska från förskoleklass till gymnasiet. Du väljer ett framtidsyrke med goda karriärmöjligheter där barnsjukvård, barnhälsovård eller elevhälsa är i fokus. Utbildningen ger dig den kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet. Efter examen är du behörig att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med de vaccinationsprogram som finns inom barnhälsovård och elevhälsa.

Så ansöker du

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet

701 82 ÖREBRO

Tel: 019-30 30 00
Fax 019-33 02 38


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,1)
Baseras på 16 recensioner.
Se alla skolans recensioner