Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Inga recensioner än

Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård

Örebro universitet, i Örebro
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Örebro

Om utbildningen

Som anestesisjuksköterska möter du patienter i alla åldersgrupper. Du ingår i ett team runt patienten där du, i samråd med anestesiologen, ansvarar för planering och genomförande av anestesi i samband med operationer och undersökningar.Specialistsjuksköterskeprogrammet anestesisjukvård är en campusförlagd utbildning. Studierna fokuserar på fördjupade kunskaper inom perioperativ anestesiologisk omvårdnad och medicin. Teori integreras med fältstudier, praktiska övningar vid kliniskt träningscentrum och 13 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU sker under höst- och vårtermin inom Region Örebro län eller Region Värmland. Redan från start kommer du få ta eget ansvar för ditt lärande. Programmet genomsyras av kollaborativt lärande där två eller fler studenter lär tillsammans. Målet med undervisningen är att du utvecklar ett vetenskapligt, kritiskt tänkande och växer in i din kommande profession. Vid Örebro universitet möter du aktiva forskare, kliniska lärare och handledare som kommer att stötta dig under din utbildning. Efter ett års heltidsstudier har du en yrkesexamen som specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård och en medicine magisterexamen.Vill du utveckla din kompetens, ta självständiga beslut, utveckla din handlingsberedskap, arbeta i team inom olika verksamheter, och bidra till att utveckla framtidens anestesisjukvård? Då ska du läsa till anestesisjuksköterska vid Örebro universitet!

Så ansöker du

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen
Örebro universitet
701 82 ÖREBRO

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...

Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Highlights