Visa studentum.se som: Mobil

Nutritionell molekylär medicin och bioinformatik

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
120 hp
Startdatum: Höst 2019 - Örebro
Antagningshistorik

Nutritionell molekylär medicin och bioinformatik

Masterprogrammet i nutritionell molekylär medicin och bioinformatik är ett tvåårigt internationellt PBL-baserat (problembaserat lärande) program avsett att ge studenter vetenskaplig kunskap och kompetens för att förstå den komplexa bidirektionella signaleringen mellan mag- tarmkanalen och hjärnan.Programmet fokuserar på genomgripande kunskap om hur kost och nutrition, tarmens mikrobiota, tarmkanalen och hjärnan interagerar med varandra.Du studerar också 1) hur detta relaterar till avvikande funktioner i tarm och hjärna, 2) hur detta relaterar till klinisk praxis och 3) hur detta kan studeras med stöd av modern klinisk och experimentell forskning.Inom programmet studeras också 1) hur cellulära processer förhåller sig till specifika organfunktioner, 2) hur (pato)fysiologin hos mag-hjärn interaktioner påverkas av nutritionella, mikrobiologiska, gastroenterologiska och neurobiologiska aspekter (ur ett humant och kliniskt perspektiv), samt 3) hur bioinformatik utgör ett viktigt verktyg för att kunna skapa förståelse för dessa processer.Programmet är länkat till den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI), vilket ger tillgång till internationellt framstående forskare samt humana kliniska in vivo och in vitro forskningslaboratorier, både vid universitetet och vid universitetssjukhuset. Genom NGBI erbjuds samtidigt en länk till utvalda industriella partners.Utöver teoretisk och praktisk kunskap inom molekylär medicin, mikrobiologi, fysiologi och funktionell bioinformatik, erbjuder programmet också kunskaper och färdigheter i vetenskaplig metod, experimentell design, resultathantering och analys, så väl som träning i skrivande av manuskript och forskningsansökningar.

Så ansöker du

Kandidatexamen inom biomedicin, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller veterinärexamen, alternativt andra examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Masterexamen

Örebro universitet

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet

701 82 ÖREBRO

Tel: 019-30 30 00


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(4,1)
Baseras på 16 recensioner.
Se alla skolans recensioner