Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i nationalekonomi och ekonometri

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Örebro

Masterprogram i nationalekonomi och ekonometri

Programmet innehåller både teoretiska och tillämpade kurser samt fäster stor vikt vid moderna empiriska metoder. Du erhåller en grundkompetens som ligger väsentligt över kandidatnivåns och därmed möjligheten att direkt ta dig an uppgifter som kräver avancerad analysförmåga. Detta ger dig tillgång till en bred arbetsmarknad inom både offentlig och privat sektor. Du får lära dig analysverktyg som används för att hantera många viktiga samhällsfrågor.Exempelvis är förståelse av incitament grundläggande vid upphandling, kontraktsutformning, miljöreglering, marknadsreglering samt utformning av skatter och avgifter. Här används mikroekonomisk teori med utvidgningar som beteendeekonomi och spelteori. Vidare är de flesta politiska och ekonomiska beslut beroende av prognoser. De flesta kvalificerade prognoser görs med ekonometriska modeller, ofta grundade i tidsserieanalys. Utöver obligatoriska kurser i exempelvis matematik och kausal inferens kan du välja bland ett antal olika ekonometrikurser med olika inriktning och förkunskapskrav, upp till avancerad nivå i statistik. Dessutom finns valbara kurser inom bland annat finansiell ekonomi, makroekonomiska prognoser och entreprenörskap. Masterprogrammet avslutas med ett uppsatsarbete om 30 högskolepoäng.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom nationalekonomi samt 30 högskolepoäng i statistik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Masterexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet

701 82 ÖREBRO

Tel: 019-30 30 00
Fax 019-33 02 38


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,1)
Baseras på 16 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: