Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
120 hp
Startdatum: Höst 2019 - Örebro

Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan

Masterprogrammet i musikvetenskap riktar sig till dig med en kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap. Programmet, som ges på både hel- och halvfart, är tänkt som en förberedelse till forskarutbildning, men ger också en vidareutbildning inför mer kvalificerade arbetsuppgifter i ett yrkesliv med musikinriktning. Till det unika med programmet hör att det under programmets avslutande terminer tillåter dig att välja kurser med specialiserad inriktning.Inom programmet skriver du två vetenskapliga uppsatser, där den första ger magisterexamen, medan den andra ger masterexamen. Med de valbara kurserna kan du skapa din egen kunskapsprofil med sikte mot forskarutbildning med viss inriktning, men också mot en viss yrkesroll. Inriktningen bestäms av din grundutbildning och ditt val av specialisering inom masterprogrammet.Magisteråret inleds med kurserna kurserna Musiken och människan, samt Musikforskning i går och idag. Här får du en gedigen inkörsport till olika perspektiv på musik, individuella, sociala och kulturella. Därefter läses kurserna Musiken och teknologierna, samt Metod och teori i musikforskning, som behandlar dels de medieteknologier som utvecklas från och med Edisons fonograf till dagens digitala musikmedier, dels de frågor om mediering och kommunikation som är specifika för musik.Andra terminen innehåller kurserna Musikanalysens mångfald, 7,5 hp samt kursen Vetenskapsteori, 7,5 hp. Parallellt med dessa kurser läses kursen Självständigt arbete, avancerad nivå, magisterexamen, 15 hp. Utbildningens andra år inleds med kurserna Musikestetik, 7,5 hp samt Kulturteori, 7,5 hp. Därefter läses valbara kurser omfattande totalt 30 hp. Studenten kan välja bland följande kurser samtliga omfattande 7,5 hp: Musikalisk interpretation I, Musikalisk interpretation II, Musikpedagogik som vetenskapligt fält, Instrumentalmetodik, samt fördjupningskurserna Musikestetik II och Kulturteori II. Kurserna Individuellt vald fördjupning I och Individuellt vald fördjupning II är obligatoriska men har valbart innehåll. Det andra året avslutas med kursen Självständigt arbete, masterexamen, 15 hp.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Örebro universitet

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet

701 82 ÖREBRO

Tel: 019-30 30 00


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(4,1)
Baseras på 16 recensioner
Se alla skolans recensioner