Visa studentum.se som: Mobil

Magisterprogrammet strategisk kommunikation

Örebro universitet
Sammanfattning
Utbildningstyp: Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Utbildningsort: Örebro
Längd: 60 hp
Kommande starter
Örebro
Höst 2018 
Höst 2018 

Magisterprogrammet strategisk kommunikation

Programmet rustar dig för att bli en flexibel och kritiskt tänkande kommunikatör i en kommunikationsmiljö som kräver bred kompetens inom innehållsproduktion, strategiskt berättande, och visuell design. Magisterprogrammet strategisk kommunikation är utformat för studenter med olika ämnesbakgrund inom ett brett kommunikationsfält. Med olika förkunskaper skapar vi en lärmiljö fokuserad på att kritiskt förstå och implementera strategisk kommunikation. Med strategisk kommunikation menar vi professionell kommunikation som syftar till att uppfylla långsiktiga organisatoriska och samhälleliga mål. Genom utbildningen utvecklar du färdigheter som är viktiga tvärs över medie- och kommunikationsbranschen: forskningsmässiga tillvägagångssätt; tydligt och effektivt skrivande; kritiskt tänkande; god förståelse för design; fördjupad förståelse för hur man använder webben och sociala medier i strategiska syften; och kommunikation med målgrupper och marknader. Programmet utgörs av två sammanhängande spår som löper över två terminer, det ena är inriktat på forskning och kritiskt tänkande gällande organisationers kommunikation, det andra på att bygga upp en uppsättning kommunikativa färdigheter. Undervisningen bygger till stor del på flipped classroom-metodik med videoföreläsningar, projektarbete, egna förberedelser, och handledning som anpassas till studentens förkunskaper och erfarenhet. Under första terminen kommer du att utveckla förståelse för begrepp inom strategisk kommunikation, exempelvis corporate communication och varumärkeshantering. Utbildningen behandlar också hur marknadsföring och PR integreras allt mer, användningen av digitalt berättande och rörlig bild växer, och nya roller introduceras. Förändringarna kräver nya sätt att tänka - en möjlighet för de som är rätt rustade. Du bygger naturligtvis också din kompetens inom innehållsproduktion. Vi börjar med att utveckla effektiv användning av språk, bild, och design. För att sedan gå vidare till manus-, ljud- och videoproduktion. Under den andra terminen genomförs ett större forskningsprojekt om organisationers kommunikation. Föreläsningar kommer att ges om forskningsmetoder och hur de ska tillämpas. Du får enskild handledning för ditt projekt. Gällande det praktiska spåret utvecklas dina färdigheter inom webbdesign och layout, och flera färdigheter och uttrycksmedel integreras i ett projekt. Under utbildningen arbetar du individuellt, i par, och som en del av ett team. Även om alla färdigheter utvärderas av lärare så inkluderar programmet kreativt och självständigt lärande. Utbildningen genomförs helt på engelska vilket kräver goda kunskaper i det språket.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena medie- och kommunikationsvetenskap, filmvetenskap, retorik, journalistik eller företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs B eller kurs 6 från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Örebro universitet

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet

701 82 ÖREBRO

Tel: 019-30 30 00


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
          (4,1)
Baseras på 16 recensioner
Se alla skolans recensioner