Visa studentum.se som: Mobil

Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
60 hp
Heltid
Antagningshistorik
Kommande starter

Plats & start


Örebro
Höst 2021

Örebro
Höst 2021

Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling

Programmets fokus ligger på hållbar utveckling som en viktig samhällsutmaning för politik och offentlig förvaltning. Det är ett nära samarbete mellan tre ämnen: kulturgeografi, sociologi och statskunskap. Programmet är ett ettårigt magisterprogram på 60 högskolepoäng och ges på engelska.Under höstterminen läser du flervetenskapliga kurser som behandlar hållbar utveckling som politisk och professionell utmaning och bidrar till att du får teoretiska och empiriska insikter om komplexiteten i olika miljöproblem och deras kopplingar till sociala och ekonomiska förhållanden. En förståelse utvecklas för hur miljöproblem blir konstruerade som problem och vad detta får för konsekvenser för hur de hanteras.Du utvecklar kunskaper om vad rollen som professionell tjänsteman och planerare kan och bör innebära i arbetet för en mer hållbar samhällsutveckling. Utbildningen belyser också hållbar utveckling i ett jämförande perspektiv och därmed skapas insikter om hur och varför problem, perspektiv och lösningar varierar i olika delar av världen. Olika teoretiska perspektiv på hållbar utveckling belyses, problematiseras och diskuteras. Dessa perspektiv relateras till konkreta erfarenheter och exempel på planering för hållbar utveckling. Kurserna i programmet har varierande arbetssätt och praktikinslag. Problembaserade undervisningsmetoder används under utbildningen.Under vårterminen väljer du mellan tre olika kurser med inriktning mot kulturgeografi, sociologi eller statskunskap. Kurserna inleds med samläsning under delkursen "Metod och analys" där du utvecklar insikter och färdigheter i metod och analystekniker som är särskilt relevanta för hållbar utveckling. Du får träna din förmåga till operationalisering genom att dels arbeta med olika typer av välkända hållbarhetsindikatorer, dels att utmanas till självständigt och kreativt tänkande kring alternativa indikatorer. Du utvecklar också dina kunskaper och färdigheter i traditionellt empiriskt fältarbete. Slutligen utvecklar du kunskaper och färdigheter i framtidsstudiens olika metod- och analystekniker: till exempel visionsarbete och trendframskrivning. Vårterminens studier omfattar också tematiska delkurser och ett självständigt arbete om 15 hp inom respektive inriktning.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav successiv fördjupning om 90 högskolepoäng i något av huvudområdena kulturgeografi, sociologi, statskunskap, historia, genusvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet

701 82 ÖREBRO

Tel: 019-30 30 00
Fax 019-33 02 38


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,1)
Baseras på 16 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: