Visa studentum.se som: Mobil

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
Klassrum
60 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Örebro
Antagningshistorik

Om utbildningen

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet om 60 högskolepoäng på avancerad nivå leder till en yrkesexamen som hälso- och sjukvårdskurator. Den som erhållit Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen kan efter avslutad utbildning ansöka hos Socialstyrelsen om legitimation. Som nyutexaminerad socionom ger utbildningen en möjlighet till specialisering och ökad anställningsbarhet inom yrkesområdet. För dig som idag är yrkesverksam som socionom inom andra verksamhetsområden ger utbildningen en möjlighet att bredda dina framtida karriärvägar. Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper om hälsa och ohälsa och om juridiska och etiska frågeställningar inom hälso- och sjukvården. Utbildningen sker i nära samverkan med yrkesverksamma kuratorer inom hälso- och sjukvården. I utbildningen ingår en verksamhetsförlagd kurs där du som studerande utvecklar din förmåga att under kvalificerad handledning delta i det kliniska psykosociala arbetet inom något av hälso- och sjukvårdens olika verksamhetsområden.

Så ansöker du

Socionomexamen (inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng). Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet

701 82 ÖREBRO

Tel: 019-30 30 00
Fax 019-33 02 38