Visa studentum.se som: Mobil

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans, Oskarshamn, Värnamo
80 veckor - 200 Yh-poäng
Deltid
Studiemedelsberättigad
Kommande starter
Oskarshamn
Höst 2021 
Värnamo
Höst 2021 
Distans
Höst 2021 

Videoreportage

Stödpedagog

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Vill du skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för människor med olika funktionsvariationer?

Utbildningen Stödpedagog inom funktionshinderområdet vidareutvecklar din yrkeskompetens och förmåga att tillsammans med andra planera och utforma individanpassat stöd för en meningsfull vardag.

Som stödpedagog ska du kunna ta utvidgat ansvar för social dokumentation, driva utvecklingsarbete och vägleda kollegor i kvalitetsarbete. Du får kunskaper om olika funktionsvariationer, dess orsaker och konsekvenser och hur man hittar lösningar och förbättringsmöjligheter för att stödja varje enskild individ. Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga. Du lär dig att tillämpa olika metoder för att öka brukarens självständighet och delaktighet i planering och genomförande av aktiviteter för en meningsfull och hälsofrämjande vardag. Du lär dig även att själv tillämpa men också att motivera brukarna att använda IT-baserade och andra kognitiva hjälpmedel.

Yrkesliv

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter avslutad utbildning arbetar du med stöd till personer med funktionsvariationer genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet. På grund av stora pensionsavgångar och svårigheter med att rekrytera personal med rätt kompetens finns ett stort behov av att anställa stödpedagoger hos både kommunala och privata aktörer de närmaste åren.

För mer information om Stödpedagog inom funktionshinderområdet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

  • Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 YH-poäng
  • Etik och professionellt förhållningssätt, 15 YH-poäng
  • Examensarbete, 25 YH-poäng
  • Funktionsnedsättningar, 25 YH-poäng
  • Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd, 35 YH-poäng
  • Lärande i arbete – LIA, 20 YH-poäng
  • Människan i utveckling, 15 YH-poäng
  • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 YH-poäng
  • Praktisk juridik inom social omsorg, 15 YH-poäng

Utbildningen upplägg

Utbildningen går på halvfart under fyra terminer och bedrivs på två studierorter: Oskarshamn och Värnamo. Önskemål om ort anges i ansökan. Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till personer som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området och till dem som vill in i yrket.

Studierna har ett distansupplägg i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier, grupparbeten samt Lärande i arbete (LIA) ute på arbetsplatser. Träffar sker två sammanhängande dagar var fjärde vecka. Eftersom att utbildningen bedrivs på två studieorter kommer föreläsaren att vara på plats varannan gång och varannan gång ser du föreläsningen via videokonferens.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Så ansöker du

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

Hälsopedagogik
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2
Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2

Du kan också vara behörig om du har gått äldre motsvarande utbildningar och/eller har arbetat länge inom området. Även minst ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning krävs. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid.

Uppfyller du inte alla behörighetskrav kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Urval

Urval görs utifrån särskilt prov. Provet mäter den sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen och är uppdelat på två områden: problemlösningsförmåga och läsförståelse.

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN för studier på halvfart.

Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling

En kreativ kunskapsmiljö som arbetar för regionens utveckling

Regional utveckling är en del av Oskarshamns kommuns strategi för att skapa flera arbetstillfällen och en hållbar livsmiljö. Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling är ett strategiskt utvecklingsverktyg vars uppdrag är att bidra till hållbar regional tillväxt och ökad konkurrenskraft inom...


Läs mer om Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Stödpedagog inom funktionshinderområdet

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Nova - Utbildning, FoU & Affärsutveckling Facebook

Hitta till utbildaren

Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling

Varvsgatan 15
572 28 Oskarshamn


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,9)
Baseras på 14 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Stödpedagog inom funktionshinderområdet från Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling, fyll i följande uppgifter: