Visa studentum.se som: Mobil

Kulturverkstan - internationell kulturprojektledare

Nätverkstan Kultur
Sammanfattning
Utbildningstyp: Yh-utbildning
Utbildningsort: Göteborg
Längd: 2 år - 400 yh-poäng
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: Ja
Recensioner: (6 Recensioner)
Gå vidare till: Utbildningens hemsida

Kulturverkstan - internationell kulturprojektledare

Kulturverkstan är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning till internationell kulturprojektledare som drivs av Nätverkstan Kultur.

Kulturverkstan är en projektledarutbildning som utgår ifrån konstens och kulturens värden och perspektiv. I utbildningen får du lära dig allt som krävs för att professionellt kunna planera, genomföra och utvärdera ett kulturprojekt. Du lär dig projektledningens och projektekonomins grunder. Du får fördjupa dig i kommunikation, marknadsföring, kulturföretagande, konflikthantering, grupprocesser samt i konst och kultur.

“Till skillnad från andra projektledarutbildningar lägger Kulturverkstan inte bara vikt vid verktygen. Vi ger våra studerande möjlighet att öka sin självkännedom och reflektera över de sammanhang där deras projekt ska förverkligas.”

- Karin Dalborg, VD Nätverkstan

Målet med Kulturverkstan

Kulturverkstan vill att de studerande ska gå ut i arbetslivet med initiativförmåga och kunskap att förverkliga idéer och genomföra projekt som påverkar samhället, konsten & kulturen, människans tankar och världen.

Internationell kulturprojektledare - för vem passar utbildningen?

Kulturverkstan vänder sig till möjliggörare och kulturutövare – musiker, skådespelare, författare, filmare och bildkonstnärer – men också till människor med akademisk eller annan bakgrund som vill förverkliga idéer i praktiska kulturprojekt.

Kulturverkstan varvar teori och praktik

Kulturverkstan är en yrkeshögskoleutbildning, vilket innebär att utbildningen kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Från första stund får studenterna omsätta sina kunskaper i skarpa kulturprojekt och en stor del av utbildningen sker genom lärande i arbete. Utbildningen innehåller två praktikperioder, LIA, på sex respektive arton veckor. Genom Nätverkstans och Kulturverkstans väl utvecklade internationella nätverk finns det goda möjligheter för studenterna att förlägga sina praktikperioder utomlands.

“Utbildningen blandar forskarens kunskapssökande och kritiska reflektion med den djärve praktikerns påhittighet och gör-det-själv-attityd”.

- Mikael Löfgren, författare och journalist, Nätverkstan

Utbildningens innehåll

Kulturverkstan utbildar kulturprojektledare som har operationella, relationella och kontextuella kunskaper och kompetenser. Det operativa betyder att studenten får de verktyg den behöver i rollen som projektledare. Det relationella syftar till att lära sig bygga samarbeten och samverkan, hur man hanterar konflikter och vad ett utvecklande ledarskap är. Det kontextuella syftar till att öka reflektionen kring och förståelsen av hur aktuella omvärldsfrågor påverkar och påverkas av kulturprojekt.

Den som studerar på Kulturverkstan utvecklar följande kompetenser under utbildningen:

  • Branschkunskap om konst och kultursektorn
  • Process- och projektledningskunskap i en komplex omvärld
  • Omvärldsanalys med kompetens att placera kulturprojekt i ett större sammanhang
  • Ekonomihantering och budgetarbete
  • Kompetens att leda och arbeta i arbetsgrupper, kommunikativ förmåga, konflikthantering
  • Marknadskommunikation i konst- och kulturverksamheter
  • Förståelse för och kunskap om konstnärliga och demokratiska processer
  • Kompetens att samverka internationellt och interkulturellt


Lärarna hämtas från universitet, arbetsliv och kultursektorn, i Sverige såväl som utomlands.

Kulturverkstan är en utbildning som ger jobb

Av de studenter som tog examen 2017 arbetar idag 80 procent inom kulturlivet efter sex månader.

De som har tagit examen från Kulturverkstan återfinns både i det fria kulturlivet, på konst- och kulturinstitutioner, inom offentlig förvaltning och i det privata näringslivet.

Ansökan och behörighet

För att studera på Kulturverkstan krävs:

  • Grundläggande behörighet vilket innebär en gymnasieexamen eller motsvarande.
  • Det krävs även särskild behörighet vilket innebär minst sex månaders arbetserfarenhet, professionellt eller ideellt, inom kulturområdet. Det kan vara inom konstnärliga, kulturella eller kreativa verksamheter, såväl inom offentlig, privat som ideell sektor.

Om du är osäker på om dina arbetserfarenheter svarar upp emot förkunskapskraven så hör gärna av dig till Kulturverkstan.

För dig med annat modersmål än svenska

Utbildningen bedrivs på svenska och kräver grundläggande kunskaper i språket för att klara av utbildningen. Har du ej svenska som modersmål krävs antingen godkänt betyg från svenska som andraspråk 1, eller ett godkänt språktest via utbildningen. Som studerande på Kulturverkstan finns det möjlighet till svenska med yrkesinriktning i samband med studierna.

Särskilt pedagogiskt stöd

Som studerande på Kulturverkstan har du rätt att studera med särskilt pedagogiskt stöd.

Ansökan 

Du ansöker genom att fylla i, skicka och posta ansökningsblankett, CV och intyg.

Läs mer om ansökningsprocessen på utbildningens hemsida.

Studentreportage

bild

Rickard gör LIA på Stora Teatern som scenkonstproducent

Rickard Stierna heter jag och just nu gör min slutpraktik på Stora Teatern som scenkonstproducent. Inom ramen för min praktik har jag ansvar för flera produktioner, bland annat Transaktion, ett verk som handlar om sex mot ersättning bland unga män. Till föreställningen har jag arrangerat samtal som förlänger upplevelsen för publiken. Under min praktik har jag dessutom fått tillfälle att sätta upp egna verk, vilket känns väldigt spännande! Jag har även anordnat en karaokeklubb på Stora Teatern, efter Turteaterns föreställning Britney. Mina ansvarsområden har verkligen berört både stort och smått.

Teater och scenkonst är mina stora intressen, jag har sjungit och dansat så länge jag kan minnas. Efter studenten 2009 så utbildade jag mig till dramapedagog på Wendelsbergs Folkhögskola och frilansade under en period inom kulturbranschen. Efter en tid så fick jag ett chefsjobb på SF BIO AB Filmstaden Bergakungen med titeln Chefsassistent Service och Försäljning. Under mina fem år på Bergakungen fick jag upp ögonen för ledarskap. Visserligen låg tjänsten långt bort från vad jag hade gjort tidigare, men jag upptäckte att jag tyckte om att leda och arbeta i grupp. Efter min tid på Bergakungen sökte jag till scenskolan, kom hela vägen fram till sista uttagningen men föll på målsnöret. Att genomgå en så lång ansökningsprocess och inte komma in tog på mig och jag beslutade att jag skulle se mig om efter alternativ till artistskapet, eller i alla fall hitta en annan vinkel. Jag forskade i mina kontakter och letade efter intressanta utbildningar. En tidigare studerande rekommenderade mig att söka till Kulturverkstan.

”Det tog inte lång tid innan jag förstod att utbildningen hade ett mycket tydligare konst- och kulturfokus än vad jag tidigare hade föreställt mig. Jag började se utbildningen som en väg in i -  snarare än en väg ut ur scenkonsten”

Jag påbörjade utbildningen hösten 2015. Det tog inte lång tid innan jag förstod att utbildningen hade ett mycket tydligare konst- och kulturfokus än vad jag tidigare hade föreställt mig. Jag började se utbildningen som en väg in i - snarare än en väg ut från scenkonsten. Mina tidigare erfarenheter berikade och utbytet med klasskamrater fördjupade mina perspektiv. Att höra hur andra såg på konst och kultur beroende på deras bakgrund och intressen breddade min syn och satte min roll i ett sammanhang. Vi satte redan första terminen igång med skarpa kulturprojekt vilket ledde oss in i intensiva grupprocesser. Vi fick tidigt  jobba med att sätta våra kulturprojekt i en global kontext och argumentera för värdet av konst och kultur.

”Utbildningen har gett mig förmågan att kunna argumentera för konsten och förstå den omvärld som mina produktioner verkar inom, vilket är en förutsättning för att kunna jobba som producent i en så bred verksamhet som Stora Teatern”

När jag sökte till Kulturverkstan var jag i huvudsak artist. Idag är jag både artist och producent. Producentskapet har för mig betytt en sorts professionalisering av scenkonsten. Utbildningen har gett mig förmågan att argumentera för konsten och förstå den omvärld som mina produktioner verkar inom, vilket är en förutsättning för att kunna jobba som producent i en så bred verksamhet som Stora Teatern. Tack vare mitt stora nätverk som jag har förvärvat under utbildningens gång så har jag inte bara ett bredare perspektiv, utan mängder av nyttiga kontakter. Om jag skulle bestämma mig för att sätta upp en produktion i morgon vet jag att jag har den kompetens i mitt nätverk samt vart jag skulle rikta mitt material.

”Förut släckte jag bränder, nu planerar jag mina dagar på ett långsiktigt sätt”

De praktiska verktygen jag fått genom utbildningen är att jag har lärt mig koordinera och prioritera. Förut släckte jag bränder, nu planerar jag mina dagar på ett långsiktigt sätt.

Ytterligare ett centralt lärande för mig gäller ledarskap, även om jag tog med mig en del kompetens in i utbildningen så upplever jag att min förståelse kring gruppdynamik och perspektiv på ledarskap har fördjupats. Under utbildningen har vi fått öva oss på både att leda och bli ledda av andra genom att växla roller. Det gör att jag känner mig tryggare och litar på min förmåga att lösa situationer. 

Examen, diplom m.m.

Efter studier på kulturverkstan erhåller du en yrkeshögskoleexamen som omfattar 400 yrkeshögskolepoäng.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och CSN-berättigande. 

Nätverkstan Kultur

Nätverkstan Kultur

Om Nätverkstan

Nätverkstan Kultur är en oberoende aktör i svenskt och internationellt kulturliv som verkar för kritisk offentlighet, nyskapande och öppenhet. Ägda av kulturtidskrifter och studieförbund stöder de småskalig publicistisk, kulturell och konstnärlig verksamhet.  Kulturverkstan startade 1999 och har examinerat upp emot...


Läs mer om Nätverkstan Kultur och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Kulturverkstan - internationell kulturprojektledare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Nätverkstan Kultur

Nätverkstan Kultur

Lagerhuset Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Tel: 031-743 99 08
www.natverkstan.net

Recensioner

Helena Persson   |   2018-02-27
Jag gick ut Kulturverkstan 2004 och har haft jobb inom kulturbranschen sedan dess. Och många som gick i min klass, träffar jag frekvent i arbetet på en rad spännande platser i kultursfären. Idag jobbar jag både med projektledning inom kultur och som konstnär - en för mig oslagbar kombination! Kulturverkstan var vägen dit!
          (5)
Student   |   2018-02-26
En utbildning som är väldigt i tiden och lär sig både av hur saker är men siktar också frammåt mot hur saker blir eller kan bli. Bra att ha en del erfarenhet av att arbeta i "verkliga livet", så att man tar bäst tillvara på kunskapen, och även för att man beror mycket av klasskamraterna vad gäller nivå på utbildningen - då det handlar väldigt my...
Visa mer
          (5)
Student   |   2018-02-20
Unik utbildning med grymt helhetstänk. Förenar det bästa av praktik och teori. Att klassen består av så många inspirerande och kunniga kulturutövare från olika håll är också en stor tillgång. Utbildningen får det att kännas möjligt att försörja sig på kultur!
          (5)
Beställ information

För att få mer information om Kulturverkstan - internationell kulturprojektledare via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Kulturverkstan - internationell kulturprojektledare
Kursrecensioner
          (5,0)
Baseras på 6 recensioner
Se alla recensioner för utbildningen
Arrangörsrecensioner
          (5,0)
Baseras på 6 recensioner
Se alla skolans recensioner