Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
Utbildningstyp: YH-utbildning
Utbildningsort: Distans
Längd: 1 år
Utbildningstakt: Heltid, distans
Studiestöd: Ja
Sista ansökan: OBS! Förlängd ansökningstid!

Klövvårdare

BYS

Läs en yrkeshögskoleutbildning till Klövvårdare på BYS i Skara - Distans

Vill du arbeta som klövvårdare? På Biologiska Yrkeshögskolan i Skara finns sedan 2011 en Klövvårdsutbildning som har utvecklats i ett mycket nära samarbete med näringens och yrkesverksamma klövvårdares företrädare och Jordbruksverkets representanter. Det pågår en strukturomvandling av svenskt lantbruk i stort och mjölkproduktion i synnerhet där bland annat inhysningssystemen kräver fler och delvis andra klövvårdande insatser. På vissa håll i landet har koantalet ökat markant vilket i sin tur har lett till att efterfrågan på kompetenta klövvårdare har ökat. Näringslivet och branschen har uttryckt åsikt om att lönsamhetsutvecklingen för mjölkproduktionen handlar om vikten av god klövvård.Ett års utbildning med fokus på teori och praktik (LIA) 

Klövvårdsutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning på heltid i 40 veckor, det vill säga ett års heltidsstudier. Den metodik som BYS använder sig av är problembaserat lärande (PBL). Teori varvas med praktik och under 20 veckor kommer du att vara ute i arbetslivet på så kallad LIA, Lärande i arbetslivet. Utbildningen ges på distans med träffar i Skara, Kompetenscentrum Uddetorp. Föreläsningar ges av BYS lärare, forskare från SLU och av företagare eller personer som representerar näringslivet i branschen. Du får del av de senaste rönen från forskningen och beprövad erfarenhet inom branschen. Det finns en studentförening på skolan där det görs mycket för att studietiden ska bli ännu roligare och minnesvärd.

Få kunskap från kompetenta föreläsare och bli certifierad klövvårdare

Föreläsningar ges av lärare från BYS, forskare från SLU och av företagare eller personer som representerar näringslivet i branschen. Målet är att du efter yrkeshögskoleexamen ska kunna bli certifierad klövvårdare.

För mer information om Klövvårdare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.
 • Teoretiska kunskaper från området lantbruk och djurvård, helst från naturbruksgymnasium eller motsvarande.
 • Minst ett års yrkeserfarenhet/praktik i mjölk- och/eller nötbesättning.

Observera att ansökan sker via skolans ansökningsverktyg, Alvis. Kontakta skolan för mer info.

Utbildningens upplägg

 • Introduktion
 • Djurstallar och utfodring
 • Anatomi och fysiologi
 • Entreprenörskap och ekonomi
 • Kommunikation
 • Klövvård
 • LIA
 • Examination

Examen, diplom m.m.

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen Klövvårdare. För att få examensbevis krävs minst betyget Godkänd i samtliga kurser som ingår i vald utbildningsinriktning.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara

Välkommen till Biologiska Yrkeshögskolan i Skara!

Idag är BYS den yrkeshögskola i Sverige som har flest utbildningar inom den gröna sektorn. Vi erbjuder olika utbildningar inom jordbruk, trädgård, häst, djurvård och småskalig virkesförädling. Redan 1996 startade skolan med bl a Agroteknikerutbildningen, då som en av de...


Läs mer om Biologiska Yrkeshögskolan i Skara och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om utbildningen: Klövvårdare.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Ja tack
Nej tack

Kontaktuppgifter till Biologiska Yrkeshögskolan i Skara

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara

Kompetenscentrum Uddetorp
532 96 Skara