YH-utbildning

Småskalig virkesförädling

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS), i Svenljunga (+1 orter)
Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Vill du veta mer?

Om utbildningen

virkesförädling

Småskalig virkesförädling - sågning och timmerhantverk

Vill du jobba med virkesförädling, hållbar träbyggnation och byggnadsvård?

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i småskalig sågning, virkeskunskap och knuttimring samt restaurering av timmerhus. Du får även kunskaper om konstruktion och design av trädprodukter, produktutveckling och allt som behövs för att du ska kunna arbeta i en unik yrkesroll med anor.

Utbildningen ger en helhet i virkets förädling, och kunskap i att hantera småskaliga sågverk för att få fram de kvaliteter på virke som efterfrågas.

Intresset för historiska tekniker växer sig allt starkare, då man i dagens samhälle tittar mer och mer på att bygga hållbart och klimatsmart. Timring är en nisch i byggbranschen som idag är förhållandevis liten. Byggtekniken har mycket gamla anor. Redan vikingarna använde tekniken skiftesverk och senare kom knuttimringen in i bilden.

Det finns också ett ökat intresse för att renovera 1700- och 1800-tals hus med de traditionella byggmetoderna då dessa hus tenderar att ha mindre problem med skadesvampar och liknande. I kombination gammal byggteknik och ny energiteknik, produktutveckling och design kan den här yrkesrollen utvecklas till en egen nisch där nya innovativa lösningar inom den småskaliga virkesförädlingen kan vara ett fruktbart område.

Bredda din kunskap

Som egen småföretagare inom virkesbranschen är det viktigt ha både bredd och djup i sin verksamhet och att kunna fortbilda sig inom sitt yrkesområde. Även intresset och efterfrågan för lokalt producerade specialsortiment i trä ökar och det finns idag utrymme för nya entreprenörer.

Utbildningen är delvis förlagd på Naturbruksskolan Svenljunga.

Varför välja Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS)?

Behov på

arbetsmarknaden

CSN-berättigad

Praktik/LIA

Så ansöker du

Behörighet till yrkeshögskolan

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS)
Naturbruksskolan Uddetorp/BYS Uddetorp 1
532 96 Skara

Studera på Biologiska yrkeshögskolan - få ett yrke för framtiden!

Bli en spjutspets inom den gröna näringen och få ett yrke för framtiden! Vi erbjuder yrkeshögskoleutbildningar inom lantbruk, djur, skog och teknik. Våra utbildningar verkar i nära samarbete med bransch, företag och organisationer inom de gröna näringarna. Detta är en...

Läs mer om Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS) och visa alla utbildningar.

Highlights

Kursinnehåll

  • Ekonomi och entreprenörskap Standard
  • Konstruktion och design
  • Sågning
  • Timmerhusrestaurering
  • Timring
  • Trämateriallära
  • LIA 1
  • LIA 2
  • Examensarbete