Visa studentum.se som: Mobil

Konstskolan Munka

Munka folkhögskola
Sammanfattning
Folkhögskoleutbildning
Munka Ljungby
1-2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: Höst - Munka Ljungby

Konstskolan Munka

Konstskola på Munka folkhögskola

Studera på Konstskolan i Munka

Vi kan erbjuda ytterligare ett fåtal platser på Konstskolan Munka läsåret 2019-2020.

Ansökningstiden är förlängd till den 1 augusti 2019.

Kursstart 15 augusti 2019

Tycker du om att skapa och få uttrycka dig i konst? Upptäck konstnären i dig på Konstskolan i Munka. En grundutbildning i fri konst som riktar sig till dig som vill fördjupa dig inom konsten och som vill skapa ett personligt bilduttryck. På konstskolan får du praktiska och teoretiska kunskaper om konst samtidigt som du utvecklar din förmåga att arbeta självständigt och process-orienterat.

Högskoleförberedande utbildning

Utbildningen är mycket lämplig som förberedelse för högskolestudier inom konst, design, konsthantverk, arkitektur och för studier till bildlärare och scenograf. Vi förutsätter att du vill utveckla ditt eget förhållningssätt till bild och form och arbeta med olika konstnärliga uttryck och material, men vi kräver inga speciella förkunskaper. Samtalet om konst och om dina och andras arbeten är en mycket viktig del av undervisningen.

För mer information om Konstskolan Munka, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

Konst 1

Kursinnehåll Konst 1
Första året introduceras olika konstnärliga tekniker, nya arbetssätt och nya problemställningar. Tyngdpunkten i undervisningen ligger på uttryck och innehåll mer än på teknik och färdighet.

Kroki och teckning är grunden för ditt arbete på Konstskolan och syftar till att skärpa din förmåga att se, uppfatta och tolka verkligheten. Teckning är basen för all visuell gestaltning. I måleriundervisningen lägger vi grunden till dina studier av färgen som uttrycksmedel. Olika måleriska tekniker och material introduceras och deras bildmässiga förutsättningar undersöks.


Konstskola första året

Skulptur inriktas under första året på uppgifter där olika tekniker och material som lera, gips, trä och metall prövas. Undervisningen i keramik är inriktad på lerans specifika formmässiga och tekniska egenskaper som konstnärligt uttrycksmedel. I fotografi arbetar vi med tematiska uppgifter där tekniken blir ett verktyg att utveckla bilden och undersöka fotografiets uttrycksmöjligheter.

Undervisningen i konstteori och konsthistoria är upplagd både som praktiska övningar samt föreläsningar med aktuella samtidskonstnärer och konstteoretiker som bjuds in till skolan regelbundet. Vi gör gemensamma studiebesök på gallerier och museer och minst två skolresor varje läsår en av de till utlandet.

Gemensamma diskussioner och individuella samtal är en stor och viktig del av undervisningen. Konstskolan har ett galleri där du har möjlighet att göra egna utställningar eller visa gemensamma arbeten tillsammans med dina studiekamrater.


Konst årskurs 2

Kursinnehåll Konst 2

Konstskolans andra år är en förberedelse för högre studier på konsthögskola, fotohögskola, designutbildning, arkitektturstudier och scenografutbildningar men också för egen konstnärlig verksamhet.

Undervisningen bygger på tematiska uppgifter och projekt som överskrider ämnesgränserna och avgränsade kurser med gästlärare. Du får handledning individuellt och i grupp, och träning i att presentera ditt eget arbete. Frågeställningar om platsen/rummet och bilden betonas inom alla ämnen.

Konstskola - video, ljud och animation

Du får introduktionskurser i moderna konstnärliga tekniker som video, ljud, animation, screen, performance och text. Skolan har ett elevgalleri där du får göra en egen utställning och varje läsår avslutas med en gemensam examensutställning på ett galleri eller i en lokal utanför skolan.

Ansökan och behörighet

Ansökan till Konstskolan Munka

Konst 1
Teckning och kroki är basen för ditt arbete och syftar till att skärpa din förmåga att uppfatta och tolka verkligheten. Du studerar måleri, keramik, foto, olika tredimensionella uttryckssätt och konsthistoria. Tyngdpunkten i undervisningen ligger på uttryck och innehåll mer än på teknik och färdighet. Gemensamma samtal om dina egna arbeten är ett centralt inslag i utbildningen.

Konst 2
Det är möjligt att söka direkt till Konst 2. För att antas som elev till Konst 2 krävs en ettårig grundläggande konst- / foto- / hantverksutbildning eller motsvarande erfarenheter. Estetiskt program på gymnasiet räcker inte. Konstskolans andra år är en förberedelse för konsthögskolestudier och egen konstnärlig verksamhet. Du får handledning individuellt och i grupp samt träning i att presentera dina egna arbeten i form av utställningar och portfolios. Undervisningen är uppbyggd kring tematiska projekt och självständigt ateljéarbete. Vi introducerar nya arbetssätt som tex. performance, animation, grafik, text, video/ljud och konstteori.

Ansökan
Ansökan och arbetsprover skall vara skolan tillhanda eller poststämplade senast den 1 augusti 2019. Ansökan till Konstskolan görs enklast webbbaserat genom att skapa ett användarkonto på Folkhögskolornas Mina Sidor i SchoolSoft.
I programmet går du därefter vidare och väljer skola, läsår och HT, välj sedan utbildning, Konstskolan. Fyll i alla uppgifter och ladda upp följande dokument:

  • ett personligt brev om vem du är, varför du söker och vilka mål du har
  • dina utbildningsbetyg/intyg
  • eventuella anställningsbetyg/intyg
  • ett foto av dig själv

Arbetsprover.
Förutom din ansökan ska du ladda upp 10 arbetsprover

  • Arbetsprov 1–3, teckningar
  • Arbetsprov 4–9, fria arbeten
  • Arbetsprov 10, årets uppgift: VATTEN

samt en verkförteckning, där du ska ange titel, mått och teknik på dina arbeten.
Ett arbetsprov kan bestå av flera olika bilder/delar. Sortera de bilder som hör till ett och samma arbetsprov i samma mapp. Obs max 10 mb per mapp. Dina filer ska namges och numreras så här: dittnamn_mappnr_nr. Vi godtar dessa filformat:

  • bilder: PDF, JPG
  • filmer: MOV, AVI, MPG4
  • ljud: MP3 eller WAV

Maxlängd för film- och ljudverk är 3 minuter.
Det är möjligt att ändra och byta ut arbetsprover fram till sista ansökningsdatum.

Arbetsprover kan också sändas till skolan med post. Ett arbetsprov kan bestå av flera bilder. Montera gärna bilderna på kartong, en kartong per arbetsprov. Skriv namn och adress på baksidan av varje arbetsprov. Poststämplad senast den 1 augusti 2019. Arbetsproverna kan sändas tillbaka per post mot postförskott, ange detta i ansökningshandlingen i så fall. Inga arbetsprover får överstiga 100 x 70 cm. För inlämnade arbetsprover ansvaras ej. Prover som skall sändas tillbaka per post skickas senast under vecka 26.

Antagningsprocess
Vi kräver inga förkunskaper till Konst 1. Som utgångspunkt för Konstskolans antagning ligger arbetsproverna och det personliga brevet. Antagningsprocessen bygger på diskussioner kring de ansökningar som inkommit i rätt tid. Vi letar efter ambition, egensinnighet och ett djupt intresse för konst och hantverk. Några av Konstskolans andraårselever deltar aktivt i antagningsprocessen. 

Frågor

Linjeledare Maria Werger 072-5609219
maria.werger(a)munkafolkhogskola.se

Arbetsformer

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen är lärarledd ca 20 timmar i veckan och därutöver förutsätts att du arbetar självständigt med uppgifter och egna studier i minst samma omfattning. Alla verkstäder och ateljéer är tillgängliga även under kvällstid och helger.

Läsåret är organiserat i ämnes och temainriktade perioder. Undervisningen omfattar olika konstnärliga material och tekniker för att ge dig en bred bas och en chans att pröva ditt uttryck i olika ämnen. Vi prioriterar ett gränsöverskridande arbetssätt. Alla lärare som arbetar på Konstskolan är själva aktivt yrkesutövande konstnärer. Aktuella samtidskonstnärer och föreläsare bjuds regelbundet in till skolan.r.

Examen, diplom m.m.

Intyg.

Vad händer efter utbildningen

Du har stora möjligheter som elev på Konstskolan Munka att bli antagen till fortsatta studier inom konst och design både i Sverige och i utlandet. I Konst 2 jobbar du aktivt i flera veckor i början av vårterminen med att sammanställa dina arbetsprover och portfolios till de olika skolorna. I schemat ingår flera enskilda samtal med olika lärare samt diskussioner i grupp om dina arbetsprover och om dina forsatta planer och mål. I kursen ingår också förberedelser för egen konstnärlig verksamhet med kurser i utställnings och presentationsteknik.

Kostnader

Studier på Konstskolan berättigar dig till studiemedel på gymnasial nivå. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 6200:-/läsår för obligatoriskt arbetsmaterial. Övrigt förbrukningsmaterial och studieresor bekostar du själv, ca 4000:-/läsår samt en serviceavgift på 1600:-/år.

Munka Folkhögskola Facebook

Fortsatta studier

Du har stora möjligheter som elev på Konstskolan Munka att bli antagen till fortsatta studier inom konst och design både i Sverige och i utlandet. I Konst 2 jobbar du aktivt i flera veckor i början av vårterminen med att sammanställa dina arbetsprover och portfolios till de olika skolorna. I schemat ingår flera enskilda samtal med olika lärare samt diskussioner i grupp om dina arbetsprover och om dina forsatta planer och mål. I kursen ingår också förberedelser för egen konstnärlig verksamhet med kurser i utställnings och presentationsteknik samt ekonomi och administration för konstnärer.

Munka folkhögskola

Munka folkhögskola

Munka folkhögskola

Munka folkhögskola ligger i ett vackert parkområde, centralt i Munka Ljungby, Ãngelholms kommun, med närhet till service, hav och skog. I Munka Ljungby studerar cirka 140 deltagare. Skolans idémässiga profil är hälsa, natur och kultur, vilket märks i både skolans...


Läs mer om Munka folkhögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Konstskolan Munka

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Munka folkhögskola

Munka folkhögskola

Nygatan 2
266 31 Munka Ljungby

Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Konstskolan Munka från Munka folkhögskola, fyll i följande uppgifter:

Jag vill bli kontaktad via
Telefon
Sms
Mail
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: