Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Munka Ljungby
1,5 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: Höst - Munka Ljungby

Hälsocoach

Yrkesutbildning Hälsocoach – vi ger mer!

Hos oss kan du bli diplomerad Personlig tränare (PT), Kostrådgivare, Stresscoach
och Massör. Du kan dessutom Certifiera dig som PT och Kostrådgivare enligt
branschrådet för hälsa.

Läs yrkesutbildningen Hälsocoach som är en bred och innehållsrik utbildning som ger dig färdigheter, kunskaper och kompetens till att möta utmaningarna inom hälsobranschen.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med att motivera andra till en hälsosam och hållbar livsstil. Den ger goda verktyg för att arbeta med hälsocoachning på individ- och gruppnivå samt en användbar kunskapsorientering kring hälsoutveckling på organisationsnivå. Du får även kunskaper inom eget företagande, marknadsföring och entreprenörskap.

Kursinnehåll
Kursen är uppbyggd kring övergripande ämnen som: coachning, anatomi, fysiologi, psykologi, kommunikation, kost- och näringslära, friskvård och folkhälsa, fysisk aktivitet och träningslära.

Inom dessa ämnesområden ryms olika delkurser som ger såväl teoretisk kunskap som praktisk färdighet för ett yrke inom friskvård- och hälsosektorn. Du kan bli personlig tränare, kostrådgivare, stresscoach, hälsoinspiratör, och föra motiverande samtal kring stress- och livsstilsvanor.

Utbildningen till personlig tränare ger kompetens att på bred front och utifrån ett hälsofrämjande perspektiv coacha och vägleda människor i grupp eller enskilt till att utveckla och bibehålla en fysisk funktionell förmåga med avseende på styrka, kondition, motorik och rörlighet. Specifik kompetens för att vägleda äldre/seniorer ingår. Stort fokus läggs på praktiska moment där både teknikinlärning, analys och ledarskap ingår.

Utbildningen till kostrådgivare ger kompetens att motivera människor enskilt eller i grupp till förändringar av kosthållningen. Specifik kompetens kring sambanden mellan kost, fysisk aktivitet och hälsa. Målet är att kursdeltagaren kan ge individanpassade kostråd, samt informera om kost i olika sammanhang till olika grupper.

Utbildningen till stresscoach ger kompetens att identifiera orsaker till stress samt vägleda individer till en stressförebyggande livsstil. Specifika kunskaper kring tvärvetenskapliga ämnen ger förutsättningar till att stödja individer kring stresshantering i vardagslivet. Vi ser på stress utifrån människans biologi och evolution och studerar relevanta hormoners fysiologiska effekter. Vi använder oss av Self Determination Theory, Acceptance and commitment Therapy (ACT). När du är färdig med kursen har du kunskap, perspektiv och erfarenhet för att kunna bedriva arbetet som stresscoach med hjälp av ACT. Kännedom om naturens inverkan på mental hälsa samt Naturunderstödd Rehabilitering(NUR) ingår.


Efter avslutad utbildning har deltagarna även tillägnat sig kunskaper kring eget företagande och entreprenörskap.

För mer information om Hälsocoach , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Antagning och urval
Antagningsprocessen består av tre steg:
1 Krav för antagning
2 Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?
3 Rutiner för ansökan och beslut om antagning – så här går ansökan till

1. Krav för antagning
För att bli antagen behöver du uppfylla några grundläggande krav. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav. Bland annat krävs grundläggande/allmän behörighet för yrkeshögskolestudier, samt att du skickat in en komplett ansökan i tid.

2. Urvalskriterier
Skolan gör ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. I urvalet bedöms din lämplighet utifrån ett antal kriterier. (läs mer om dem här) Dessa blir kallade till intervju.

3. Så här går ansökan till:

Du gör en digital ansökan till hälsocoachutbildningen. Kolla på vår hemsida hur du kan göra en digital ansökan. 

Utifrån utbildningens urvalskriterier görs ett första urval. Dessa blir kallade till intervju 14 alternativt 20 maj. I början av juni får du meddelande om du är antagen.

Arbetsformer

Arbetsformer och pedagogik

De olika momenten i utbildningen sker integrerat under de tre terminerna. Detta ger synergieffekter där olika ämnen kan läsas parallellt för bästa möjliga förståelse och inlärning. Undervisningen skapar förutsättningar för kursdeltagarna att tillägna sig en helhetssyn på människan och bygger på en kombination av teori och praktik med tematiskt upplägg. Vi tillämpar ett undersökande arbetssätt, som ger utrymme för reflektion och analys av förvärvade kunskaper och erfarenheter. Kursen ger möjligheter att öva upp förmågan till analys och kritisk granskning av olika tränings-och kosttrender, dieter och forskning.

Som en röd tråd i samtliga delkurser och ämnen löper en inriktning på coachning som metod för beteendeförändring. Coachingrollen övas i olika praktiska moment med inriktning kost, fysisk aktivitet och stress samt avslutas med en individuell övning gentemot en eller flera klienter där realistiska situationer eftersträvas. Du ges goda möjligheter att utvecklas som ledare och inspiratör. Du får övning i att göra muntliga presentationer, leda grupper samt coacha individer i att utveckla sin hälsa.

Utbildningen sker på heltid och lärandet bygger till stor del på den enskilde kursdeltagarens delaktighet, varför vi ställer höga krav på aktiv närvaro i utbildningen. Vi ser lärandet som en process, där kompetenta pedagoger stimulerar och utmanar kursdeltagarna och ser mötet mellan människor som en mycket viktig faktor för att lärandet förankras och fördjupas. Undervisningen betonar därför samtalet som metod för kunskaps- attityd- och beteendeförändring. Som hälsocoach krävs kunskap och förståelse kring människan, både fysiologiskt, psykologiskt och socialt. Vår ambition är att främja en individuell utveckling där kursdeltagarna utmanas att komma till insikt om sig själv och omvärlden.

Examen, diplom m.m.

Efter aktivt genomförd kurs utfärdas ett detaljerat kursintyg.

Certifierad Kostrådgivare och Personlig tränare
Utbildningen ger dig möjlighet att utifrån Branschrådet för hälsa – folkhögskolor i samverkans gemensamt upprättade kvalitetskrav bli certifierad Kostrådgivare och Personlig tränare.

Branschrådet för hälsa bildades januari 2012 och är ett resultat av ett samarbete mellan ett antal folkhögskolor med hälsoinriktade utbildningar på minst ett år. Syftet är att tydliggöra och höja kvalitén inom folkhögskolornas hälsorelaterade utbildningar samt stärka kursdeltagarnas konkurrenskraft inom hälsobranschen.

Rådet har till uppgift att kvalitetssäkra, samordna och utfärda certifieringar inom tre områden: kostrådgivning, massage och personlig träning (PT).


Efter avslutad utbildning
Mest förekommande yrkesverksamhet för hälsocoacher utbildade hos oss är: gym/träningsanläggningar, spa/hälsocenter, företagshälsovård respektive eget företag.

Kostnader

Kursen är eftergymnasial och berättigar dig till studiemedel. Undervisningen är kostnadsfri. Kostnad för obligatoriskt arbetsmaterial utgår med 2.400 kr samt en serviceavgift på 800 kr/termin. Därutöver tillkommer kostnader för kurslitteratur.

Utbildningen erbjuder utanför kurstid även massageutbildning steg 2; triggerpunkt samt steg 3; stretching. Steg 1 ingår i utbildningen, steg 2 och 3 som är frivillig mot en kostnad på cirka 2.200 kr.

Munka Folkhögskola Facebook

Munka folkhögskola

Munka folkhögskola

Munka folkhögskola

Munka folkhögskola ligger i ett vackert parkområde, centralt i Munka Ljungby, Ãngelholms kommun, med närhet till service, hav och skog. I Munka Ljungby studerar cirka 140 deltagare. Skolans idémässiga profil är hälsa, natur och kultur, vilket märks i både skolans...


Läs mer om Munka folkhögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Hälsocoach

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Munka folkhögskola

Munka folkhögskola

Nygatan 2
266 31 Munka Ljungby

Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Hälsocoach från Munka folkhögskola, fyll i följande uppgifter:

Jag vill bli kontaktad via
Telefon
Sms
Mail
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: