Visa studentum.se som: Mobil

Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik

Lunds universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Malmö
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Malmö
Antagningshistorik

Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik

Musikhögskolan i Malmö tillhör Lunds universitet och är skolan för dig som blivande professionell musiker, kyrkomusiker, kompositör, lärare eller forskare, som önskar en gedigen utbildning inom ditt musikområde. Här kan du nå högsta möjliga nivå i ditt konstnärskap och personliga uttryck och kan med dina specialkunskaper aktivt bidra i det dynamiska kulturlivet. I centrum står vår gemensamma passion för musik och lärande.

Kantorsutbildningen på Musikhögskolan i Malmö är (till skillnad från folkhögskoleutbildningarna) en högskoleutbildning som leder fram till en Högskoleexamen i kyrkomusik om 120 högskolepoäng (hp). För att få kantorsexamen fordras förutom den tvååriga yrkesutbildningen (Högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp) att man också har genomgått pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker. Denna utbildning ges vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och Uppsala. Studenten ska efter genomgången utbildning ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna verka som musiker i församlingar inom Svenska kyrkan eller andra trossamfund. Den som vill kan efter kantorsutbildningen söka vidare till konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik. Om man antas kan man på Musikhögskolan i Malmö tillgodoräkna sig vissa delar från kantorsutbildningen.

Läs mer om program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik - Kantorsutbildning här:
https://www.mhm.lu.se/utbildning/program-och-kurser/hogskoleutbildning-i-kyrkomusik-kantorsutbildning

Anmälan till detta program sker via www.antagning.se under perioden 2 december, 2019 - 15 januari, 2020.

För att bli antagen till våra program krävs att du genomför antagningsprov vid Musikhögskolan i Malmö. Det är viktigt att du tar del av informationen om antagningsprovens genomförande samt vad som gäller för just det program som du söker på webbplatsen för Musikhögskolan i Malmö.

Läs mer om antagningsproven här:
https://www.mhm.lu.se/utbildning/antagning-sa-har-soker-du/konstnarliga-program-i-musik/program-och-instrument

Länk till utbildningsplan för program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik - Kantorsutbildning:
https://www.mhm.lu.se/sites/mhm.lu.se/files/mu_utbildningsplaner_samlingsdokument_kantor_120hp.pdf

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Konstnärlig högskoleexamen

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 57 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: