Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Inga recensioner än

Masterutbildning inom energi- och miljöeffektiva byggnader

Lunds universitet, i Helsingborg
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

 • Klassrum
 • Helsingborg

Om utbildningen

En utbildning på LTH för dig som har en kandidatexamen inom byggteknik eller arkitektur.

I dag står byggnader för en stor del av den globala energianvändningen. Under en byggnads livscykel är energianvändningen det som huvudsakligen påverkar miljön.

Denna utbildning ger dig som student förmåga och kunskap att bidra till och påverka utformning, konstruktion eller renovering av energieffektiva byggnader som tar hänsyn till arkitektur och miljö, boendes behov, hälsa och trivsel samt övergripande ekonomiska frågor.

Forskningen om energieffektiva byggnader vid LTH, Lunds universitet är internationellt erkänd för sin höga kvalitet där man framföra allt tar hänsyn till de boendes behov, trivsel och hälsa. Forskarna har dessutom ett nära samarbete med näringslivet och i synnerhet byggsektorn.

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter inom energi- och miljöeffektiva byggnader i kalla klimat. De teoretiska kurserna på programmet är specialutformade och kompletteras med praktiska moment. Oftast arbetar du i mindre grupper med utformning av energieffektiva modeller och byggnader. I gruppen tittar man också på den integrerade designprocessen samt analyserar flera olika designalternativ dess konsekvenser. Grupperna utformas utifrån studenternas olika erfarenheter och utbildningsbakgrund för att skapa tvärvetenskapliga designprocesser där samarbete blir ett viktigt inslag inför ett framtida yrkesliv.

Undervisningen bedrivs av lärare från olika institutioner på LTH, varav de främsta är Institutionen för arkitektur och byggd miljö och Institutionen för bygg- och miljöteknologi.

Programmet ges på engelska.

Kurser samt högskolepoäng

 • Energianvändning och termisk komfort i byggnader (7,5)
 • Fuktsäkerhetsprojektering (7,5)
 • Passivhus integrering av termiska aspekter och fuktsäkerhet (15)
 • Ventilation och luftkvalitet i byggnader (7,5)
 • Dagsljus och belysning i byggnader (7,5)
 • Energieffektiv kontorsbyggnad integrering av dagsljus och ventilation (15)
 • Byggnadsintegrerade solenergisystem (7,5)
 • Livscykelperspektiv och miljöbedömning av byggnader (7,5)
 • Offentlig byggnad integrering av solenergi-, kostnads- och miljöaspekter (15)
 • Examensarbete i Energi- och miljöeffektiva byggnader (30)

Lista över programmets kurser www.lth.se/english/study/taemb

Arbetsmarknad

Den ökande globala medvetenheten om miljöproblem tillsammans med allt striktare byggnadsregler gör att det finns en stor efterfrågan på yrkesverksamma med kompetens inom energi- och miljöeffektiva byggnader.

En examen från utbildningen gör att man kan arbeta i arbetslag med ansvar för att planera och utforma energi- och miljöeffektiva byggnader samt renovera befintliga byggnader. Andra yrkesmöjligheter utgörs av ledande roller i företag som byggnadskonsulter, arkitektbyråer och byggnadsföretag samt myndigheter som arbetar med energi- och miljöfrågor. En examen förbereder även för fortsatta studier på forskarnivå. Utbildningen leder till en Masterexamen i energi- och miljöeffektiva byggnader.

https://kurser.lth.se/lot/programme?programme=MEMB

Så ansöker du

Avlagd examen med inriktning mot arkitektur, byggteknik eller byggteknik med arkitektur. Den sökande måste ha fullgjort kurser i byggnadsteknik/konstruktionsteknik, byggnadsfysik och installationsteknik. Minst 3 högskolepoäng krävs för vardera av dessa tre ämnesområden. Dessutom krävs att den sökande har fullgjort kurser omfattande totalt minst 30 högskolepoäng med valfri sammansättning inom ämnesområdena energi, byggnadsteknik/konstruktionsteknik, byggnadsfysik, installationsteknik, byggnadsmaterial och arkitektur. Engelska 6.

Examen & Intyg

Masterexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights