Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi

Lunds universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Lund
Antagningshistorik

Om utbildningen

Är du fascinerad av bakterier, virus och encelliga svampar samt deras ofantligt stora mångfald? Kunskap i mikrobiologi är av grundläggande betydelse inom vitt skilda områden, allt från medicin och livsmedel till geologi och meteorologi . Det finns därmed många olika branscher på arbetsmarknaden för mikrobiologer.Såväl makroskopiskt liv som grundämnenas kretslopp är beroende av bakterier och encelliga svampar. Kunskap i mikrobiologi är därför viktig för all biologi samt för en hel rad andra ämnesområden som medicin, livsmedel, jordbruk, teknik, kemi, geologi och meterologi. På detta masterprogram lär du dig bland annat hur mikroorganismer används för att framställa livsmedel samt bulk- och finkemikalier, inklusive läkemedel. Du får också kunskap om hur bakterier, virus och encelliga svampar används som kraftfulla experimentella system inom grundläggande och tillämpad forskning.Inom programmet kan du välja att specialisera dig enligt dina egna önskemål, mot exempelvis medicinsk mikrobiologi, bioteknik eller cellulär och molekylär mikrobiologi. Utbildningen ger dig omfattande laborativ erfarenhet samt värdefull kunskap i försöksdesign och analys av resultat. Du övar både muntlig och skriftlig presentation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp. Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. Masterprogrammet har hög andel schemalagd tid, och kontakten med lärare och kursassistenter är avspänd.Utbildningen bedrivs i en internationell miljö med stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och därför anpassas undervisningen kontinuerligt till aktuell forskning. Biologiska institutionen har flera världsledande forskargrupper och karakteriseras av avancerad grundforskning, men också tillämpad forskning. Utbildningen ges på engelska.ProgramstrukturDen första terminen innefattar två obligatoriska kurser i molekylärbiologisk metodik respektive mikrobiologi. Under nästa termin följer ytterligare en obligatorisk kurs som ger fördjupad kunskap i molekylär mikrobiologi. Sist på vårterminen läser du förslagsvis kurser som handlar om antibiotika samt mikroskopi, eller andra valbara kurser.Under ditt andra studieår kan du välja att exempelvis läsa bioinformatik, både vad gäller sekvensanalys och programmering i Python. Examensarbetet kan vara antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och genomförs i en forskargrupp eller på ett företag. De flesta av våra studenter gör sitt examensarbete vid medicinska fakulteten där du även i vissa fall har möjlighet att läsa biomedicinkurser inom ramen för denna masterutbildning. Om du väljer ett kortare examensarbete kan du göra ett andra projekt eller läsa fler teoretiska kurser. Det finns även möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter under utbildningen.KarriärmöjligheterMasterprogrammet gör dig väl förberedd och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden, särskilt inom forskningsintensiva branscher som bioteknikföretag, läkemedelsföretag, viss kemisk industri, men även vad gäller arbete med patent samt miljö- och hälsoskydd. Som mikrobiolog har du möjlighet att välja yrkesnisch bland en lång rad olika verksamhetsområden. Inom molekylärbiologi och produktutveckling kan du exempelvis arbeta med att utveckla värdefulla substanser såsom insulin. Du kan också jobba med infektionssjukdomar för att exempelvis förhindra pandemier. Och inom miljöområdet behövs mikrobiologisk kompetens bland annat för att modifiera bakterier för oljesanering. Utbildningen ger även en god grund för fortsatta studier på forskarutbildningsnivå.

Så ansöker du

Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande, innehållande 120 hp naturvetenskap/biomedicin/teknik vari ska ingå: 45 hp molekylärbiologi omfattande genetik, cellbiologi och mikrobiologi30 hp kemi inkluderande biokemiEngelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 57 recensioner.
Se alla skolans recensioner