Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i kemi, Syntetisk och analytisk kemi

Lunds universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Lund

Om utbildningen

Brinner du för att ta fram nya molekyler och material, utforska världen av kemiska föreningar eller lösa miljöproblem på molekylnivå? Då kan detta masterprogram vara intressant för dig. Efter examen kan du påbörja en karriär såväl inom akademin som på forskningsintensiva företag.ProgramöversiktMasterprogrammet erbjuder dig teoretiska och praktiska kunskaper i analytisk, organisk och metallorganisk kemi samt koordinationskemi. Du rör dig inom områden som läkemedelsframställning, livsmedel, miljöfrågor och nanoteknologi. Du får fördjupade kunskaper inom avancerad organisk syntes, lär dig om reaktionsmekanismer hos metallorganiska föreningar samt metallers betydelse i biologiska system. Du får god erfarenhet av olika metoder inom kromatografi och masspektrometri samt moderna karaktäriseringsmetoder. Värdet av grön analytisk kemi för ett hållbart samhälle lyfts också fram. Som student tränar du förmågan att självständigt planera, utföra och kritiskt utvärdera tvärvetenskapliga forskningsprojekt från ett kemiskt perspektiv. I utbildningen ingår också att lära sig använda vetenskaplig litteratur samt hantera och analysera data i olika form. Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. Programmet har ett varierat upplägg och inkluderar föreläsningar, seminarier, gruppövningar, omfattande laborationer, räkne- och datorövningar samt projektarbeten med muntliga och skriftliga presentationer.Utbildningen har en stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och kursinnehållet anpassas kontinuerligt till aktuell forskning. Kemiska institutionen karakteriseras av ett brett spektrum av grundforskning och tillämpad forskning, med nära kontakt till näringsliv och externa forskningscentra. Vid Lunds universitet finns dessutom två världsunika forskningsanläggningar, MAX IV-laboratoriet och den kommande faciliteten ESS (Europeiska Spallationskällan), med användningsområden inom många delar av kemin. Masterprogrammet ges på engelska.ProgramstrukturDu inleder första terminen med att läsa en kurs om molekylära drivkrafter och kemisk bindning. Därefter rekommenderas en kurs i avancerad analytisk kemi. Under vårterminen följer kurser i avancerad organisk kemi samt metallorganisk kemi och koordinationskemi.Under ditt andra studieår kan du läsa fler kurser beroende på hur stort examensarbete du vill göra. Examensarbetet kan vara antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och genomförs i en forskargrupp eller på ett företag. Om du väljer ett kortare examensarbete kan du även göra ytterligare ett projekt. Det finns inom masterprogrammet också möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter under utbildningen.KarriärmöjligheterMasterprogrammet ger dig allmänna och ämnesspecifika färdigheter som förbereder dig för arbete i den kemiska industrin, närliggande industrier, offentliga sektorn eller för fortsatta studier mot en doktorsexamen. Inom näringslivet kan typiska jobb vara exempelvis en anställning som forsknings- och utvecklingsingenjör vid ett nystartat innovationsföretag eller en anställning som syntetisk organisk kemist vid ett större läkemedelsbolag.Mer om utbildningen hittar du på https://www.kemi.lu.se/utbildning/masterprogram/syntetisk-och-analytisk-kemi/

Så ansöker du

Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp inom kemi varav minst 7,5 hp allmän kemi, 15 hp fysikalisk kemi, 15 hp oorganisk kemi, 22,5 hp organisk kemi, 15 hp analytisk kemi. Utöver kurser i kemi krävs 15 hp matematik.Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 57 recensioner.
Se alla skolans recensioner